Gi en gave
Meny

Med hjerte for barn og fanger

Last ned
Pastor Wang Quan ønsker å hjelpe de mest trengende barna i lokalsamfunnet i Huaihua i Kina. Hva er løsningen? Jo, han og menigheten hans bygger nå et gamlehjem i de to nederste etasjene i det nye kirkebygget. Rart?
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Hvis man kommer fra Norge, ser Huaihua ut som en storby. Byen har faktisk flere innbyggere enn hele Norge (over 5 millioner). I Kina regnes derimot Huaihua som en del av landsbygda.  Det er ikke på grunn av folketallet som sådan, selv om storbyer stort sett er mye større, men pga. utfordringene byen sliter med.

Besteforeldre trår til

Byen har skoler slik at mange besteforeldre (og noen mødre) har flyttet hit fra landsbyer i nærområdet og bor her med sine barnebarn som går på skolen. Foreldregenerasjonen, derimot, har flyttet til større byer med fabrikker og bedre muligheter for arbeid. Noen av besteforeldrene er ved god helse og har det bra, men slik er det dessverre ikke for alle. Mange trenger omsorg selv og er ikke i stand til å ta godt hånd om barnebarna.

Omsorgssenter i nytt kirkebygg

Da kirken hvor pastor Wang Quan jobber skulle bygge nytt kirkebygg, bestemte de seg for å bygge omsorgssenter i de to første etasjene og selve kirkebygget øverst. «Gamlehjemmet» har ekstra store rom slik at eldre har plass til barnebarna der også, og barna også kan få støtte med leksehjelp. Her kan beboerne få tilgang til omsorg -og helsetjenester som ellers er lite tilgjengelig i dette området.

Forebygging av hiv og aids

Eldresenter er derimot ikke det eneste diakonale arbeidet kirken i Huaihua driver. Kirken har både jobbet med informasjon og forebygging av hiv/aids og støtte til de som har sykdommen. I mange land er hiv/aids primært et urbant fenomen, i alle fall i begynnelsen. Men i Kina ble aids spredd ved at de mest fattige på landsbygda solgte blod til helseinstitusjoner som i den prosessen gav hele landsbyer hiv/aids. Sykdommen er derfor en stor utfordring på den kinesiske landsbygda.

Oppfølging etter soning

I tillegg har Wang Quan startet arbeid blant fanger som nylig har sluppet ut fra fengsel. Som i svært mange andre land, er integrering i samfunnet en utfordring for denne gruppen. Kirken i Huaihua var derimot en av de første gruppene i Kina som begynte med å støtte denne gruppen ved å gi dem kurs slik at de lettere kan få arbeid og et nettverk. Dette viktige arbeidet har blitt møtt med beundring fra samfunnet og myndighetene som nå ønsker å støtte opp om arbeidet.

Diakoniopplæring

Wang Quan er opptatt av at diakoni må være en del av kirkens tjeneste og sjel. Han gledet seg over diakonikursene som NMS startet allerede i 2010, og synes det er fantastisk at diakonikursene som NMS støtter nå kan inspirere og gi diakonal kompetanse til de menighetene som så langt ikke har startet diakonalt arbeid. NMS arrangerer mange kurs og konferanser om diakoni, og det er pastor Wang Quan svært glad for. – Mange kirker har et sterkt ønske om å starte diakonalt arbeid, men vet ikke hvordan de skal gjøre det. De kan få ideer her og lære nye ting på slike konferanser. Andre kirker har ressurser, men har ikke mennesker med visjon eller kapasitet til å følge opp prosjekter og arbeid. Gjennom slike kurs, kan slike menigheter settes i kontakt med hverandre og vi kan støtte hverandre på ulike måter, sier han med entusiasme.

Diakoni i praksis

NMS er med på å bygge opp kompetansen på dette området i Hunan hvor diakoni er relativt ukjent. Gjennom kurs om alt fra prosjektplanlegging, regnskapsføring og teologi om diakoni fokuserer vi på å gjøre kirken i stand til å hjelpe de fattige og vanskeligstilte i dette store landet. Det er over 200 millioner absolutt fattige i Kina. Kursene i diakoni har satt menighetene i Hunan i stand til å starte mange egne diakonale prosjekter. Disse prosjektene kommer i mange former; over 100 menigheter er med å rense elva, noen driver informasjon om HIV & Aids, hjelper frigitte fanger mens andre menigheter har startet hospits.

Vil du være med på å sette kirken i Kina i stand til å hjelpe bekjempe fattigdom?

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp