Gi en gave
Meny

Med fotball som verktøy

Last ned
Hvordan få flere gutter og menn med i menighetslivet? Problemstillingen er kjent mange steder, også i Estland. Ett av svarene kan ligge i fotball, mener Ranno Seppel.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

I to år har Ranno (30) ledet fotballsamlinger i tettstedet Kurtna i Saku kommune. Arbeidet er en del av det misjonspregede arbeidet til den nystiftede Saku St. Thomas menighet, som støttes av NMS.

 

Å være mann

To ganger i måneden møtes 10-20 ungdommer for å spille fotball. I tillegg er det enkelte andre samlinger for ungdommene, der de får høre om Jesus og samtale om det å være mann. Ja, for arbeidet er faktisk forbeholdt gutter og menn!

– I menigheten vår prøver vi å finne en sunn balanse mellom utadrettet virksomhet og arbeid for og blant dem som allerede er døpte og konfirmerte medlemmer, forteller Magne Mølster. Han er NMS-misjonær og prest i Saku, en forstad til Tallinn, Estlands hovedstad.

– Fotballarbeidet Ranno driver er definitivt noe av det mest utadrettede arbeidet vi har. Det er få av gutta som er døpt, og de hadde stort sett ingen kunnskap om kristen tro da fotballmisjonen begynte. Vi håper at de etter hvert tør komme til dåp og konfirmasjon.

 

Mangel på forbilder

Ranno Seppel jobber til daglig i en fotballskole, og driver menighetsarbeidet på si. – Blant gutta er det interesse for å samles oftere, og for å danne en husgruppe, forteller Ranno. Han er også med i en nasjonal gruppe for kristent fotballarbeid, der lederne støtter og ber for hverandre.

Én gang i året er det en fem dagers fotballeir, i samarbeid med tilsvarende grupper andre steder. Det gir også muligheter for bibelundervisning og samtaler med den enkelte.

– Det er stor mangel på mannlige forbilder blant unge gutter i Estland, sier Ranno.

– Veldig mange vokser opp uten en far de har noe forhold til.

Noen fedre stikker av uten å ta ansvar for barna. Andre ligger under for alkohol. Mangelen på fars tilstedeværelse går særlig ut over gutter, de mangler gode mannlige forbilder.

– Utenom å forkynne evangeliet om en god Far som tar imot oss som vi er, legger vi vekt på å skape et trygt miljø, der vi kan diskutere og sette på dagsorden hva det vil si å være mann i dagens samfunn, forteller Ranno.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp