Gi en gave
Meny

Livsforvandlende arbeid

Det mangler ikke på innsatsvilje, arbeidskraft eller dugnadsånd når nye utviklingsprosjekter settes i gang i landsbyene i Laos. Kvinnene er ofte de ivrigste og det er jo ikke så rart, siden det er de som vanligvis henter vann.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Helt fra NMS startet arbeidet med å skape utvikling i landsbyer i Laos, har det blitt stilt krav til at alt arbeid i prosjektet skal utføres av landsbyens egen befolkning under kyndig veiledning.

 

Grøftegraving på timeplanen

Det er ingen selvfølge at det går like lett alle steder. Folk i Laos er vant til å bli kommandert og å gjøre som landsbysjefen sier. Vi ser likevel ikke at denne egeninnsatsen oppleves som tvang. Det er ikke mangel på innsatsvilje og dugnadsånd når nye prosjekter settes i gang.
Det var en stor opplevelse å få vandre i tog mot skolen sammen med 400 elever utstyrt med spader fordi det var grøftegraving på timeplanen.
Denne bevisste strategien fungerer godt. Prosjektene har fått rykte på seg for å holde høy kvalitet. I og med at folket selv har gjort jobben har de fått et eierforhold og innehar kunnskap om vedlikehold.

 

Holdningsendring til kristne

NMS samarbeider med Den evangeliske kirken i Laos (LEC). Kirkens visepresident Khampheng Mitpasa er prosjektleder for landsbyprosjektene som NMS støtter. Han forteller at denne måten å jobbe på er livsforvandlende og bærekraftig.
I starten i 2004 måtte kirken og LEC be myndighetene om tillatelse for å gjennomføre et prosjekt. I 2015 opplevde Khampheng å få direkte telefon fra folk svært høyt oppe i det offentlige, med spørsmål kirken kunne sette i gang et prosjekt i en bestemt landsby, en landsby som kirken har ønsket å hjelpe i sju år! Dette vitner også om en positiv holdningsendring til de kristne.

 

Redd for å ta imot hjelp

Men det er store variasjoner fra provins til provins. I noen provinser er det f.eks. landsbyer som er redd å ta imot hjelp til vann og skole fordi de vet det er kristne som står bak. Samtidig som det er fattige og avsidesliggende landsbyer som får hjelp, har landsbyutviklingsprosjektene som NMS har støttet i over 10 år har vært med å åpne opp og gi tillit til at de kristne vil landet vel.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp