Gi en gave
Meny

Leir er viktig for troen

Last ned
Temaet på Trosopplæringkonferansen, som holdes på Norges Varemesse i Lillestrøm 19. oktober, i år er «Ansikt til ansikt». NMS er tilstede med stand og presentasjon av leirstedene.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Konferansens tematikk er også meget relevant for hvorfor leirstedene har en såpass viktig plass i trosopplæringen og generell menighetsutvikling.

Viktige verdier

– Mange spør seg ofte hvorfor en bedrift bruker penger på off-site-møter, altså møter hvor de reiser vekk. For det å komme seg ut har en stor betydning, sier leirstedseder ved NMS, Seth Ueland Chancy, leder for NMS sine leirsteder. Han forsker også på effekten av å reise på leir og weekend om det er konfirmantleirer, menighetsweekend, e.l. og tar for seg fem verdier som også er sentrale for Trosopplæringskonferansen.

– Vi snakker om verdier som fellesskap, det å ta vare på hele mennesket, relasjoner skapt mellom Gud og mennesket og mennesker seg i mellom, påvirkning og ledelsesutvikling, altså utvikling av morgendagens ledere, oppsummerer Chancy.

Forskning på leir

Det er gjort vesentlig forskning på trosopplæring av KIFO (Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning), som også handler om effekten av leir. Samspill mellom menigheter og leirsteder har forandret karakter gjennom årene, og dette vil fortsette å endre og utvikle seg i årene som kommer.

”Her kan det foregå et spennende pedagogisk samspill om trosopplæring mellom en organisasjonsleder og lokal trosopplæringsledelse når det gjelder profil og gjennomføring på arrangementene. For eksempel kan en organisasjonsansatt som representerer leirstedets eiere formidle poengterte budskap, dels gjennom forkynnelse, dels som orientering, mens en menighetsansatt har planlagt leirprogrammet og tar sin del av opplæring og tilsyn.”  (Profesjonalisering og frivillighet, Kifo Rapport 2014, s. 55)

– Ut i fra forskning samt det vi opplever på NMS sine leirsteder, ser vi at folk får et forhold til leirstedene som varer livet ut. Det er, for eksempel, mange pensjonerte mennesker som i dag støtter økonomisk og jobber dugnad på et leirsted fordi de de hadde gode opplevelser der da de var yngre.

– Det å reise på leir betyr ganske mye for folk, og det skaper et forhold mellom folk og Gud, og folk og andre mennesker, og man får et forhold til nye steder, sier Chancy.

Påvirker troen

En undersøkelse gjort i Australia viser for eksempel at besøk på kristne leirsteder er den femte viktigste påvirkningsfaktoren til den kristne tro. Samme undersøkelse viser også at viktigheten av leirbesøk oppleves som større jo yngre generasjonen er. For eksempel svarer 28,7 prosent mellom 15 og 29 år at leirbesøk har størst påvirkning for dem, og totalt sett var leirbesøkene viktigst for 1 av 10 av samtlige spurte. Denne støttes av forskning fra USA også.

Dette er hovedårsaken til at NMS driver sine 13 leirsteder, og velger å investere tid og penger i dette viktig arbeidet.

Til stede på stand

Konferansen avholdes ved varemessen på Lillestrøm, fra 09:00 til 18:00, og det er ventet at cirka 2000 mennesker kommer. På NMS sin stand er det en rekke ting som skjer, og masse informasjon å få.

– Man møter for eksempel NMS U, og de jobber blant annet for å ha mer samarbeid med menigheter rundt omkring, og på standen vår tilbyr vi også leir på våre leirsteder. Vi ønsker enda flere leirer som kommer inn under trosopplæringskonferanser. NMS sitt menighetsnetteverk er også til stede og snakker om ulike tilbud, menighetsutvikling og om leirstedene, avslutter Seth Ueland Chancy.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp