Gi en gave
Meny

Konflikthåndtering kan læres!

Foto: Klaus Christian Küspert Last ned
Denne uken holdes det kurs i konflikthåndtering for 26 ledere i Den etiopiske evangeliske kirke Mekane Yesus. At kirken ber NMS om å hjelpe dem med å håndtere interne konflikter, tar vi som et stort tillitsbevis til NMS og våre medarbeidere!
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Tekst: Klaus Christian Küspert

NMS har kompetanse og erfaring i konfliktsensitivt utviklingsarbeid (Do No Harm), og har brukt denne kompetansen både i Etiopia og i andre land. Konfliktsensitivitet betyr imidlertid kun å arbeide i konfliktområder og dekker ikke arbeidet med selve konflikten, det vil si konflikthåndtering og -løsning. Sophie Küspert-Rakotondrainy har kompetanse i begge deler – som Do No Harm-trener i konfliktsensitivt utviklingsarbeid og innen fredsbygging. I tillegg har hun gjennom NMS bygd opp et nettverk med internasjonalt sertifiserte trenere i konfliktmekling. Mekling er en måte å arbeide på som innebærer å samle de uenige partiene og legge til rette for kommunikasjon og problemløsning. Dette kurset varer hele seks dager, fra 21. – 25. mai.

Mange typer konflikter
I NMS Etiopia mottar vi kontinuerlig forespørsler fra partnere om å organisere møter for å megle mellom ulike deler av organisasjonen som er i konflikt med hverandre. Disse konfliktene kan ha etniske eller regionale årsaker, kan være preget av personlige motsetninger eller ha oppstått pga. enkelthendelser som har fått en egendynamikk. Vår partnerkirke i Etiopia, Mekane Yesus, strever bl.a. med regionale konflikter, hvor et område, gjerne rundt en sterk lokal leder, ønsker administrativ selvstendighet, f.eks. som egen synode. Her kan det være etniske eller økonomiske understrømninger. For å mekle i disse konfliktene ha EECMY organisert et «Peace Office» med tidligere kirkepresident Rev. Dr. Wakseyoum som leder.

Historien fortsetter under bildet

Gode verktøy
NMS hverken kan eller bør gå inn i konkrete konflikter innen en partnerkirke. Men det vi kan gjøre er å gi partnerne våre bevissthet på konfliktforebygging, og verktøy for å håndtere konflikter på en god og åpen måte. Gjennom dette kurset får lederne i Mekane Yesus relevante ferdigheter i kommunikasjon, i å lede forhandlinger mellom konfliktpartier og å finne minnelige løsninger for tvister. Opplæringen er svært deltakende med gruppearbeid, interaktive øvelser, rollespill, etc.

Tillit til NMS
At Mekane Yesus kirken henvendte seg til NMS for å bygge kompetanse innen konflikthåndtering, tar vi som et stort tillitsbevis for vår organisasjon og for våre medarbeidere som jobber med dette temaet; henvendelsen innebærer nemlig at kirken er villig til å ta en åpen diskusjon om egne svakheter, og at kirkeledelsen har en ekte vilje til å lære å bli bedre ledere og for å forandre strukturer som kan føre til konflikter.

NMS har kompetanse
NMS har konfliktbevissthet som et prioritert område, og planlegger å starte et større prosjekt for konfliktbevissthet fra 2019. Kurset i Addis Abeba kan være en modell for flere lignende tiltak i andre land og med andre partnere, en modell for NMS sin fremtidige arbeidsmåte: Vi har kompetanse og nettverk for å hjelpe partnerne våre til å bli «et verktøy for fred på jorden», å bli organisasjoner som er gjenkjennelige nettopp ved vår troverdighet og indre fred. På denne måten kan våre partnere bli eksempler for andre og bidra til positive utviklinger i samfunnet for øvrig.

Kirkepresident i EECMY, Rev. Yonas,  åpnet kurset i konflikthåndtering

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp