Gi en gave
Meny

Kampen mot falske blasfemianklager

Foto: Faksimile fra Stavanger Aftenblad, 19. febr. 2019 Last ned
For den pakistanske fembarnsmoren Asia Bibi, førte en uenighet over en kopp med drikkevann til nesten ti år i fengsel. Ti år borte fra sine barn, dødsdømt for falske blasfemianklager.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

For to uker siden ble det klart at Asia Bibi endelig er frikjent. Begjæringen om gjenopptakelse av saken ble ikke tatt til følge av pakistansk høyesterett, og frifinnelsen fra 31. oktober ble stående. For Det Norske Misjonsselskap (NMS), som eneste norske partner av Centre for Legal Aid Assistance and Settlement (CLAAS) som har fulgt saken til Asia helt siden hun ble arrestert, er det tid for å snakke mer åpent om vårt engasjement. Vi har holdt en lav profil med tanke på arbeidets sensitivitet, men ønsker nå å hedre CLAAS for et utrettelig arbeid. Vi spør samtidig om saken vil skape presedens? Selv om ingen har fått sin dødsdom for blasfemi fullbyrdet i Pakistan, er 75 personer drept i lynsjing og hevnaksjoner. Asia Bibi og familien har fått tilbud om asyl i flere land. To av barna bor nå i Canada. Hun er ikke lenger i fengsel, men er blitt flyktning.

Det haster
For snart ti år siden ble CLAAS kontaktet av Asia Bibi sin ektemann, Ashiq Masih. CLAAS har siden 1992 bidratt til frifinnelse i 122 blasfemisaker, og er en av få organisasjoner som jobber med dette i Punjab-provinsen, en provins der 3/4 av blasfemisakene i Pakistan registreres. Joseph Francis, direktør og grunnlegger av CLAAS, forteller i en nylig mail til NMS at han personlig var tilstede under alle møtene med det lokale politiet. Rapportene fra kunnskapsinnhentingen CLAAS gjennomførte har vært avgjørende i saken. Å forebygge usikkerhet rundt sakens faktum er noe av det viktigste som gjøres i møte med ofre for falske blasfemianklager. Etter at politiet hadde gjennomført egne undersøkelser, ble Asia ført til fengselet i Sheikhupura, av hensyn til egen sikkerhet. Sammen med den populære provinsguvernøren Salman Taseer, var Francis Joseph den eneste kristne lederen som fikk besøke Asia i fengsel. Taseer ble senere drept av sin egen livvakt for å ha støttet Asia Bibi.

Internasjonal oppmerksomhet
CLAAS førte Asia sin sak i de to første rettsinstansene. Da hennes dødsdom gikk til Høyesterett, ble Saif Ul-Malook valgt som advokat. Med økende internasjonal oppmerksomhet ble det mulig for CLAAS å overlate mer ansvar til andre aktører. CLAAS konsentrerte sin innsats for Asia gjennom strategisk påvirkningsarbeid i Pakistan, men også i Storbritannia og EU gjennom søsterorganisasjonen CLAAS UK. Som en mindre grasrotorganisasjon var det også viktig å prioriterte andre ofre som ikke får like stor omtale i internasjonale medier.

Også muslimer rammes
CLAAS har gått fra å ha en eksplisitt agenda mot blasfemilovene, til å snakke mer om kampen mot misbruk av blasfemilovene. Dette er en viktig nyanse, som har gitt dem flere allierte. Også muslimer må leve med frykten for falske blasfemianklager, og det er ikke uvanlig at trusselen om blasfemianklager brukes for å presse enkeltpersoner og familier for penger. CLAAS fører i dag seks blasfemisaker i det pakistanske rettsvesenet, der to av de anklagede er muslimer.

Skitt smitter
NMS ga sent i 2018 en ekstrabevilgning for å støtte CLAAS med store ekstrautgifter, i et år med mange saker. Vi er glade for at norske myndigheter gjennom Norad fra 2019 vil støtte CLAAS gjennom et treårig prosjekt NMS har fått godkjent. Prosjektet vil ikke bare adressere blasfemilovene, men også ha et særlig fokus på jenter som ofte er dobbelt diskriminerte som både kristne og jenter. CLAAS driver et rehabiliterings- og krisesenter for jenter som har flyktet fra vold, mange etter å ha blitt tvangskonvertert og tvangsgiftet, ofte etter først å ha blitt voldtatt av sin nye ektemann.

Selv om det finnes unntak, er de fleste kristne i Pakistan marginaliserte og kommer fra fattige kår. Mange var tidligere kasteløse eller fra lavkastene, og fant i kristendommen en religion som anerkjente dem som hele mennesker, med like stor verdi som alle andre. Likevel har kastesystemets tanke om urenhet preget manges syn på de kristne. En feier blir ikke hvitere av å gå med en prest, men en prest blir skitten av å gå med en feier. Den kristne troen har vært en tilflukt og en anerkjennelse av et totalt menneskeverd. Likevel tvinger fattigdommen mange kristne jenter til å leve av prostitusjon, og mange kristne familier lever som jordløse arbeidere under slavelignende forhold.

Ingen enkle svar
Arbeid for trosminoriteters rettigheter er altså ikke et smalt og spesialisert felt forbeholdt juss eller menneskerettighetsdiskursen. Det er derfor NMS ser dette som en strategisk del av vårt helhetlige arbeid. Vi oppfordrer norske myndigheter, som ønsker å trappe opp innsatsen for å sette religions- og trosfrihetsspørsmål på agendaen, til å lytte til de som kjemper i frontlinjen. CLAAS har i alle år bedt om at dommerne må våge å dømme etter bevisets stilling. Det viser en enorm ydmykhet og respekt i møte med urettferdigheten. Mange dommere lever i frykt for hva konsekvensene av en frifinnelse kan medføre. Det er en liten bønn, men den er ikke svak. I NMS er vi vant med å be med større ord, og i Norge preges den offentlige samtalen av polariserende debatter. Vi håper norske myndigheter tar seg tid til å lytte til CLAAS når de besøker NMS og Stavanger i april.

Les kronikken i Stavanger Aftenblad

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp