Gi en gave
Meny

Jubileumshelg i Oslo

Foto: NMS-info. Generalsekretær Jeffrey Huseby, biskop Ole Christian Kvarme og konferansier Eli Schie. Last ned
I anledning NMS sitt 175-årsjubileum, arrangerte NMS Region Øst en jubileumshelg 21-23. april i Oslo. Vi gjengir her talen biskop Ole Christian M. Kvarme holdt til den fullsatte Trefoldighetskirken under festkvelden.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Kjære misjonsvenner!

Den nordnorske poeten Trond Hellemo synger i en salme:

”Fortiden er omme. Fremtiden vil komme. Nå, i dette øyeblikk står vi i Guds nåde!”

I kveld takker vi Gud for de 175 år NMS har stått i nådens tjeneste i vårt folk og på mange kontinenter. På vegne av vår kirke gratulerer jeg med jubileet, i forventning til det som ligger foran. Fremtiden vil komme, nå, i dette øyeblikk står vi i Guds nåde.

 

Da jeg var ung gutt i Trondheim ble 1842 et årstall som festet seg i ryggmargen. Men siden både 1842 og 1960-tallet har misjonen vært i endring. Og det skulle bare mangle. Ordet misjon betyr sendelse. Gud setter oss stadig i bevegelse både lokalt og globalt, og vi skal få gå inn i Guds nådegjerning og misjon i vår verden.

Men Guds misjon begynte jo ikke i 1842. 175 år – det ble også Abrahams levealder, han som Bibelen fremstiller som Guds venn, de troendes far og løftenes far. Han og hans familie fikk høre Guds kall og løfte: ”Gå av sted… i deg skal alle slekter på jorden velsignes” (1 Mos 12,1ff). Og de brøt opp og gikk av sted.

Men Abraham og Sara ble etter hvert gamle og trodde ikke de skulle få etterkommere. Men så kom løftets barn – Isak med Rebekka, Hagar og Ismael, Esau og Jakob, Lea og Rakel og slik kunne vi fortsette med Jesu lange ættetavle som Abrahams etterkommer og den velsignelse som har nådd til mange folkeslag i Jesu navn.

Han som også sa: ”Gå av sted, gjør alle folkeslag til mine disipler… og jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.” Det stoppet altså ikke med de 175 år for Abraham, og det gjør det heller ikke for oss.

Torsdag kveld var noen av oss sammen med migrantpastorer i Groruddalen – fra ghanesiske og etiopiske, vietnamesiske og tamilske, armenske og irakiske menigheter.

Dette fellesskap gir oss en forsmak på det vi én dag skal få oppleve: Et folk som ingen kan telle, fra alle nasjoner, språk og kulturer.

Vi var ett tema å styrke fellesskapet mellom unge i deres og våre menigheter, veien fremover som Kristi folk i Groruddalen. Takk til NMS som også går inn i denne situasjonen i vår by og vårt land.

Både hos oss og andre land er menigheter og folkeliv i endring. Fortsatt kaller Herren oss til oppbrudd og helhetlig tjeneste i menighetsliv, undervisning og kultur, i diakoni og bistand, i dialog og evangelisering.

I dag retter jeg en særskilt takk til NMS for fokus på Midtøsten og forfulgte kristne. Da biskop Mano Rumalshah fra en presset pakistansk kirke nylig møtte medarbeidere fra NMS, sa han: ”Vi ber innstendig om at dere svarer på ropet fra oss.”

I Salme 142 klager David sin nød og sier: ” Hvem spør etter min sjel eller mitt liv?” Det er et rop som ikke bare kommer fra fortiden og utenfra, men også gjør seg gjeldende hos oss. Så kommer Gud oss og vår nød i møte med sin nåde, og vi skal få gå ut i livet med denne nåden i barmhjertig gjerning.

Jeg ønsker NMS Guds visdom og velsignelse på veien videre. Fremtiden vil komme. Nå, i dette øyeblikk skal vi få stå og gå i den nåde som er ny hver dag.

 

La oss be:

Barmhjertige og nåderike Gud, vi takker deg for din grenseløse velsignelse som du har gitt oss del i gjennom 175 år. Vi ber for jordens folk og om fred og forsoning i vår splittede verden.

Jesus Kristus, Oppstandne Herre, vi takker deg for den frelse du har beredt for alle folk. Vi ber i dag for alle som lider for ditt navns skyld! Bevar dem og oss i din nåde og led oss på dine veier.

Hellige Ånd, du som gir liv til alt som lever, takk for at vi får dele din lengsel og gjerning for jordens fremtid. Gjør oss årvåkne for Guds kall og vår nestes kår og utrust oss til barmhjertig virke. Amen.

 

Ta imot velsignelsen:
Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp