Gi en gave
Meny

Hjelpetrengende blir til hjelpere

Etter mange år hvor fokuset lå på kurativ hjelp til kvinner med en fistelskade, er det nå forebyggende arbeidet som står sentralt. En viktig del av arbeidet er de såkalte kvinneambassadører som besøker gravide kvinner i nærmiljøet og oppfordrer dem til å gå til svangerskapskontroll og til å føde ved en helseinstitusjon. På den måten skal barne- og mødredødeligheten gå ned og nye fisteltilfeller reduseres.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dette arbeidet er spesielt viktig i landlige strøk, hvor befolkningen vet lite om mulige komplikasjoner ved svangerskap, hvor tradisjonen forlanger at kvinner skal føde alene og hvor det finnes få helseinstitusjoner og avstandene er store. Fremdeles føder mange kvinner uten hjelp, noe som kan gå galt ved vanskelige og lange fødsler. Hvis kvinnen overlever, ender det ofte med en fistelskade. Skaden på fødselskanalen fører til at kvinnen mister kontroll over blære og/eller tarm. Detter er skam- og tabubelagt og mange kvinner blir utstøtt av familien og samfunnet.

I løpet av tre år blir 40 kvinner med tidligere fistelskade opplært til å bli frivillige «kvinneambassadører», støttespillere for gravide kvinner i deres nærmiljø. Disse ambassadørene skal motivere alle gravide kvinner i landsbyen til å gå til svangerskapskontroll og senere føde på en helseinstitusjon. De er spesielt egnet for den oppgaven siden de vet hvordan det er å leve med en fistelskade og tilhører den samme sosiale og kulturelle gruppen som de gravide. Med hjelp av ei lita bok med mange bilder underviser de også om elementære ting som ernæring, amming osv. Ambassadørkvinnene blir ikke lønnet, men får en engangsstønad for å starte opp sin egen inntektsbringende virksomhet. På den måten er arbeidet bærekraftig.

For at ambassadørkvinnene kan gjøre en bra innsats blir de støttet av profesjonelle helsearbeidere. De blir introdusert gjennom kampanjer slik at folk fra landsbyene blir gjort kjent med prosjektet, ambassadørkvinnene og deres aktiviteter.

På fire steder ble det bygget venterom ved en helsestasjon slik at gravide kvinner kan komme i god tid før fødselsterminen. Her kan de bo gratis og får mat. Når fødselen starter får de fagkyndig hjelp, og hvis det blir nødvendig med keisersnitt kan en sykebil kjøre dem til nærmeste sykehus.

Ved siden av det forebyggende arbeidet får kvinner som allerede har en fistelskade fortsatt hjelp. Disse blir transportert til et spesialsykehus hvor de aller fleste kan bli friske igjen.

Ayantu Kesasa (bilde) er ei av kvinnene som fikk hjelp gjennom prosjekter støtet av NMS. Hun giftet seg som ung jente, og allerede ved første fødselen fikk hun en fistelskade og barnet døde. Etter tre år ble hun transportert til Addis Ababa til et spesialsykehus og ble frisk igjen. Heldigvis fulgte hun rådet av sykehuset og spurte om hjelp da hun var gravid igjen. Som gravid med en tidligere fistelskade skulle hun føde ved hjelp av keisersnitt. Igjen hjalp prosjektet og kjørte henne til et sykehus, hvor hun fikk en frisk gutt. Våren 2016 ble hun opplært som kvinneambassadør. Nå arbeider hun aktivt for at gravide kvinner søker om hjelp og for at sjansen for en vellykket fødsel blir større.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp