Gi en gave
Meny

Hilsen fra 37 stortingsmenn!

Foto: Misjonsarkivet Last ned
Jubileumsåret 2017 går mot slutten. 175-årsjubileet ble markert i Stavanger i sommer, under den 60. ordinære generalforsamling.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dette jubileet føyer seg inn i rekken av mange jubileer i organisasjonens historie. For 125 år siden, sommeren 1892, var også misjonsfolket samlet til jubileum, den gangen 50-årsjubileum!

Mange utsendinger
I sin bok «Tilbakeblik paa mit liv- og særlig paa mitt missionsliv» bind 3, skriver Lars Dahle slik: «Der var indmeldt til denne juilæums-generalforsamling ca. 850 ordinære deputerte, og de fleste av disse kom ogsaa virkelig. Det var i sandhet en stor forsamling. Men foruten disse var der dessuten indbudt en del ekstraordinære deltagere, som kom og frembar sin hilsen og gratulation.»

«Hvithaarede mænd»
Hoveddirigenten var Sven Brun som nå var blitt 80 år gammel. Alder ser ikke ut til å være noen hindring, han skjøttet jobben på en fortreffelig måte. Dirigenten var ikke den eneste som var kommet til sjels år og alder. Lars Dahle skriver videre: «En særlig glædelig overraskelse fik generalforsamlingen derved, at det viste sig at der i forsamlingen var ikke mindre end 9 mænd tilstede som hadde været med ved selskapets stiftelse for 50 aar tilbake. Disse blev da kaldt frem og opstillet sammen. Det var en smuk gruppe av hvithaarede mænd, som kunne bringe os en levende hilsen fra gamle dage. Siden fik vi tat et godt fotografi av dem.» Bildet ble senere satt på trykk i Norsk Misjonstidende.

NMS og kvinneforeningene
Møtet ble holdt i St. Petri kirke. På åpningsdagen var der tre høymesser i Stavanger, i Domkirken, i St. Petri og i Hetland, alle med stor tilstrømning.
En sak som ikke var til behandling på dette møtet, men som fikk sitt utspring fra dette jubileet var kvinnenes stilling i NMS. Kvinneforeningene var grunnfjellet i organisasjonen, men måtte representeres av menn. Lars Dahle syntes det var underlig at disse var henvist til galleriet. 12 år senere ble det da vedtatt at de skulle få stemmerett.

Mange hilsener
Hilsener fra inn og utland opptok store deler av den første forhandlingsdagen, forteller Dahle. Bl.a. var alle skandinaviske misjonsselskaper innbudt og alle kom. Det var også gjester fra Tyskland og England. Spesielt var det også at 37 av landets stortingsmenn sendte et gratulasjonstelegram. Dette kommenterer Dahle slik: «- et uttrykk for, at man ansaa dette jubilæum som et fællesanliggende som alle burde vise sin sympati.» (Det var totalt 114 representanter på stortinget på den tiden.)

Avslutningsgudstjeneste
På søndag den 13. juli 1892 om kvelden ble generalforsamlingen avsluttet med en friluftsgudstjeneste i Bjergstedparken. Dahle forteller at over 3000 var til stede og at det var formannsskapet i Stavanger by som lot misjonsselskapet bruke parken. «Her indtok man et tarvelig aftensmaaltid og tilbrakte for øvrig tiden med sang og musik (Stavanger Ynglingeforenings musikkorps spilte), avvekslende med samtaler og frie vitnesbyrd. Ordet gaves frit, saa enhver fik framføre hvad han hadde paa hjerte.» Tidligere på dagen hadde det vært ordinasjonsgudstjeneste med 15 kandidater.

Tekst: Jan Einar Holsen og Eivind Hauglid

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp