Gi en gave
Meny

Håp i det håpløse

Foto: Ole Henrik Kalviknes Last ned
Hiv/aids er et alvorlig problem i Kamerun. Barn og unge sitter igjen uten foreldre. Et fosterhjem er en god løsning for mange. Fattigdom skaper mange utfordringer, ikke minst når en blir syk og ikke har penger til behandling. Et fond ved sykehuset gir håp.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Behandling av sykdom koster penger, både til medisiner og sykehusbesøk.

 

Både barn og voksne dør av alminnelige og behandlingsbare sykdommer fordi de ikke oppsøker lege og sykehus tidsnok.

Det er opprettet et fond ved Den evangelisk-lutherske kirken (EELC) sitt sykehus i Ngaoundéré. Siden driften av sykehuset stort sett er basert på pasientbetaling, må alle gjøre opp for seg. Trygdeordninger og forsikringer som dekker behandling, er forbeholdt de med ordnet økonomi og fast jobb. Fondet blir brukt til å kunne gi behandling til syke barn og voksne som ikke har penger nok selv.

I 2015 fikk 530 mennesker i alle aldre hjelp til behandling.

 

Hiv/aids er en alvorlig utfordring for mange i Kamerun, og i tillegg opplever mange barn å miste en eller begge foreldrene.

I løpet av 2015 fikk 150 av disse barna i Ngaoundéré, tilbud om å være med i et fosterhjems-program der familie, venner eller naboer tok det daglige ansvaret. Dette ble organisert gjennom kirken (EELC).

Gaver via NMS til denne ordningen gir praktisk hjelp til fosterfamiliene, helseundersøkelser og oppfølging av barna, skolegang og skolebøker i tillegg til noen bidrag i form av mattilskudd og julegaver.

Slik får disse barn og ungdommene vokse opp med samme vilkår og muligheter som de andre barna i nabolaget.

Litt over halvparten av de 150 barna går på barneskolen, resten i ungdomsskolen eller videregående. 29 forskjellige folkegrupper er representert, og de bor spredt i 21 forskjellige bydeler eller landsbyer i og rundt Ngaoundéré. Svært gledelig er det at de oppnår bedre resultater på skolen enn gjennomsnittet.

I 2015 fikk hvert av barna plante og pleie et frukttre hos familien de bor hos.150 frukttrær av forskjellige slag rundt vokser nå rundt om i byen; avokado-, mango-, appelsin- og sitrontrær i tillegg til kokospalmer. Håpet er at det skal bære god med frukt slik at barna kan være med å bidra noe tilbake til sine vertsfamilier

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp