Gi en gave
Meny

Frigjørende forkynnelse

Foto: Illustrasjonsfoto Last ned
NMS forkynner i mange ulike kulturer. Derfor er vi også opptatt av hva som preger mennesker i de ulike kulturene. Dersom vi ønsker å nå mennesker med Jesu frigjørende budskap må vi være oppmerksomme på hva som binder mennesker i det aktuelle samfunnet.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

I en del av våre misjonsland er det en klar frykt-kultur. Mennesker er bundet av frykten for ånder, fedrene eller heksedoktorenes makt. Her vil forkynnelse omkring Jesu makt over onde ånder være frigjørende. Jesus er den sterke og samtidig kjærlige Gud som gjør at vi ikke behøver å frykte andre åndsmakter.

 

Skyld-samfunn

Norge har i mange år vært et skyld-samfunn, derfor har også forkynnelsen handlet mye om synd og nåde, om det å få tilgivelse for synder og å bli satt fri. Dette er også svært sentralt i bibelen og i den lutherske lære, så det har vært naturlig at forkynnelsen har dreid omkring dette tema. Mange mennesker har også opplevd slik forkynnelse frigjørende

Etter hvert har vår kultur beveget seg bort fra et skyld-samfunn. Det er ikke like vanlig å kjenne seg tynget av synd, og følgelig ser man heller ikke behovet for tilgivelse. Dermed har forkynnelsen om synd og nåde liten relevans for mange postmoderne mennesker i Norge.

 

Skam-kultur

Hva er mennesker i vår kultur opptatt av, hva preger vår kultur i dag? Her er nok svarene mange, jeg vil våge meg på å si at vi er preget av en skam-kultur. I skyld-samfunnet blir vi fortalt at synden ødelegger vårt forhold til Gud og nesten. I skam-kulturen tenker mennesker at de ikke er verdig til å bli elsket. De er ikke pene, flinke, morsomme (osv.) nok til å bli elsket. Det frigjørende budskapet blir å vise hva hvert menneske er verd for Gud.

Dette et kort innlegg og det blir derfor noe unyansert. Håpet er allikevel at vi som forkynnere er oppmerksomme på hva som binder folk, hvis vil er opptatt av at Jesus setter oss fri. Dette handler ikke om å forandre teologien, men om å finne gode måter å vise mennesker veien til Jesus

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp