Gi en gave
Meny

Frå Brasil til Giske

Last ned
Dei er ivrige etter å gjera seg kjende med Giske og folket på øyane her, dei to brasilianarane Luis Bach (24) og Jessica Staehler (26).
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dagen etter at dei landa på Vigra, blei dei med konfirmantane frå Giske og Vigra til leir på Kjeldsund.
Jessica og Luis er utvekslingsstudentar ved Hald internasjonale senter i Mandal dette året, og skal bu på Valderøya fram til april neste år.
Medan dei bur her, skal dei gjera teneste i kyrkja og i NMSU (Det Norske Misjonsselskap sin ungdoms-organisasjon).  Her i kyrkjelydane våre skal dei vera med på trusopplæringstiltak for born og unge og elles delta i kyrkjelydsarbeidet, medan dei lærer seg norsk.
Sist måndag var dei innom på sveletreff i Valderøy kyrkje, og svelene til Arnhild Sæther fall visst godt i smak!

https://kyrkja.no/nn-NO/fellesrad/giske-kyrkjelege-fellesrad/fra-brasil-til-giske/

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp