Gi en gave
Meny

Fargerik forsamling i Namibia

Foto: Vidar Kristensen Last ned
Det var en fargerik og mangfoldig forsamling som var samlet til generalforsamling og jubileumsfeiring i Det lutherske verdensforbund (LVF) i siste halvdel av mai. Det var hele 400 delegater og 500 observatører fra 145 små og store kirkesamfunn fra 79 land, som deltok. Generalforsamlingen gikk av stabelen i Windhoek, Namibia.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Det Lutherske Verdensforbund (LVF)

Det Lutherske Verdensforbund (LVF) er en internasjonal paraplyorganisasjon for de fleste av verdens lutherske kirker. I 2014 hadde LVF 144 medlemskirker i 79 land, og dekker rundt 66 av verdens ca. 70 millioner lutheranere.

I tillegg til å dele det kristne fellesskapet, høre forkynnelse og drøftet delegatene ulike dagsaktuelle saker. Søndagen var imidlertid avsatt til å ferie reformasjonsjubileet. Som kjent er det i år 500 år siden Martin Luther spikret sine 95 teser mot bl.a. avlatshandel opp på kirkedøren i Wittenberg, Tyskland.

Kirkehistorien forteller at Luther ble forvist og satt i bann av paven. For å redde livet måtte han leve i skjul uten å kunne opptre offentlig. Den gangen var det harde fronter mellom den katolske kirken og Luther og hans tilhengere. Forholdet mellom den katolske kirke og de protestantiske kirkene har helt opp til for noen tiår siden, vært på et lavmål. Derfor var det svært gledelig å oppleve at noen utsendinger deltok på reformasjonsjubileet sammen med representanter for flere andre kirkesamfunn. En kardinalen deltok i liturgien på jubileumsgudstjenesten – noe som ville være utenkelig for noen tiår siden.

Verdens kristenhet er fremdeles delt i mange kirkesamfunn, men den er på ingen måte splittet slik den har vært. Relasjonene er gode, men det er likevel flere teologiske spørsmål som man ser forskjellig på og et stykke igjen til man har nattverdfelleskap.

Det lutherske verdensforbund

LVF er som kjent en sammenslutning av 145 lutherske kirker fra 79 land over hele verden. Kirkene betaler et medlemskap som går med til å underholde en administrasjon som har hovedsete i Genève og avholde ulike arrangement, slik som generalforsamlingen. Medarbeidere arbeider dels med mellomkirkelige anliggender i og utenfor den lutherske kirkefamilien og dels med teologiske spørsmål. Medlemskirkene kan også få hjelp til sine indrekirkelige anliggender.

Det mest lutherske landet utenfor Europa

Det var tydeligvis stor stas for Namibia at LVF la sin generalforsamling hit. Om lag 80% av befolkningen er kristne og over 50% av de kristne er lutherske. Namibia er det landet utenfor Europa som har størst andel lutherske kristne. Det er kanskje ikke så rart. Lutherske kirker i Tyskland og den finske misjonsorganisasjonen, FELM, har arbeidet i landet i mange år og de tre lutherske kirkene i landet har en sterk posisjon.

Hage Geingob, Namibias president , slo da også fast i sin tale til generalforsamling at ”I am a lutheran!” I tillegg til å invitere hele generalforsamlingen på en mottakelse med middagsbuffet, deltok også presidenten på jubileumsgudstjenesten på  Sam Nujoma stadion i hovedstaden Windhoek. Sammen med ham deltok om lag 10.000 andre lutheranere fra Namibia og de omliggende landene.

NMS og LVF

NMS er ikke eget kirkesamfunn og er derfor heller ikke medlem av LVF. Vi har likevel god kontakt med LVF fordi NMS samarbeider i partnerskap med mange av LVF sine medlemskirker. LVF har også en avdeling for misjon og diakoni. Da NMS ble invitert til å delta på LVF sin generalforsamling som observatør, var det ikke vanskelig å svare ja.

 

Fra NMS deltok generalsekretær Jeffrey Huseby, seksjonsleder Anne Karin Kristensen og konsulent Sigurd Haus. På generalforsamlingen traff vi biskoper og kirkepresidenter i spissen for delegasjoner fra sju av våre partnerkirker; Thailand, Madagaskar, Etiopia, Japan, Frankrike, Estland og Norge. Fra Norge deltok en delegasjon fra Den norske kirke, Den evangelisk lutherske frikirke og Kirkens Nødhjelp (KN). Preses Helga Haugland Byfuglien er leder for den lutherske nasjonalkomiteen i Norge og sto derfor i spissen for delegasjonen. I spissen for Kirkens Nødhjelp (KN) sin delegasjon, var tidligere generalsekretær i NMS, Kjetil Aano. Aano er for tiden styreleder i KN.

Hvorfor LVF sin generalforsamling?

For NMS er det svært strategisk å delta på LVF sin generalforsamling. Her treffer vi lederne fra flere av våre samarbeidskirker og kan pleie relasjonen, utveksle nytt fra arbeidet og drøfte ulike saker som det jobbes med. I tillegg er dette en arena for å pleie nettverk og presentere oss for andre.

Under generalforsamlingen var der et eget telt som var avsatt til stands, historiefortellinger og seminarer. NMS benyttet anledningen til å presentere og reklamere for ”Use Your talents” (UYT). ”Bruk dine talenter” er en metode for utvikling i lokalmiljøet eller menigheten der man har fokus på de ressursene som man i fellesskap besitter. Anne Karin Kristensen og Sigurd Haus hadde ansvar for stand, historiefortelling og et seminar. De melder tilbake at de fikk god respons og mange gode samtaler om UYT.

Metoden ble første gang tatt i bruk på Madagaskar. Nå er konseptet i bruk over hele landet. Digni finansierer et fagutviklingsprosjekt. Dette går ut på spre konseptet til kirker i andre land på det afrikanske kontinentet.

Vold i heimen, fattigdomsbekjempelse, migrasjon og misjon

I tillegg til å dele det kristne fellesskapet, tok generalforsamlingen opp en rekke tema. Vi lever nemlig i en problemfylt verden! De viktigste temaene var knyttet til misjon, likestilling mellom kjønnene, vold mot kvinner, vold mot barn, fattigdomsbekjempelse og migrasjon. LVF har noe de kaller for ”World Service” som er deres avdeling for nødhjelp og fattigdomsbekjempelse.

Noen av det sterkeste fortellingene var knyttet til vold og trakassering mot kvinner. Men også appellen fra de unge delegatene, var en sterk oppfordring om å ta ungdommene på alvor. De var også opptatt av fred og forsoning og å ta vare på kloden. Det er vår arv til den kommende generasjonen. I talen fra generalsekretær Martin Junge til generalforsamlingen, var også viktigheten av misjon fremme.

I det hele var det en inspirerende generalforsamling og jubileumsfeiring. Der var et sterkt fokus på at kirkene kan utgjøre en forskjell i verden og at evangeliet skal proklameres for nye generasjoner og for nye mennesker over hele jorden.

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp