Gi en gave
Meny

Er det greit å slå kona?

Last ned
- Det er slett ikke greit, selv om vi har vendt oss til med å se på det som normalt. Dette kan ikke fortsette og vi som kirkefolk må gå foran for å få til en holdningsendring slik at voldsbruken slutter, sier prester i Den lutherske kirken i Kamerun.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Den lutherske kirken i Kamerun har tatt tak i problematikken som dreier seg om vold i nære relasjoner. Dette er ikke en spesiell problematikk bare for Kamerun, men gjelder over alt. I Norge ble det satt et spesielt fokus på temaet da kirken hadde sitt ti-år mot vold, men det er fortsatt et stort problem at mesteparten av de overgrep som skjer i hjemmene holdes skjult for andre. Slik er det også i Kamerun.

 

Privatlivets fred

Forskjellen på Norge og Kamerun er at folk for det meste bor mye tettere og åpnere i forhold til hverandre. Naboer vet mye om det som foregår fordi det ikke er så lett å holde det innenfor husets vegger. Likevel er det grenser for om en syns en kan blande seg inn i det som skjer. Privatlivets fred gjelder også her. Det er også en fare for at det en ofte ser og hører rundt seg blir oppfattet som en normalsituasjon som en bare må forholde seg til. Det skal mye til for å ta affære. Her finnes heller ikke et familie- eller barnevern som kan hjelpe.

 

Fra sjelesorg til tydelig veiledning

Prester og kirkeledere har begynt å reflektere over dette. Mange av sjelesorgsamtalene med prestene dreier seg nettopp om familievold. «Vi trøster og ber sammen», sier prestene, «men det fører egentlig ikke til noen endring. Det er flaut at slike ting også skjer innenfor kirken, derfor vil vi helst ikke snakke om det. Det har egentlig vært et tabuområde alt for lenge.» Nå sier de at dette ikke kan fortsette lenger. «Kirken må gå foran. Vi må være tydelige på at dette ikke er akseptabel oppførsel. Problemet må fram i lyset. Vi må begynne å undervise og veilede hverandre og andre.»

 

Vi må begynne med oss selv

Vold i nære relasjoner er nå blitt et overordnet tema i Den lutherske kirken i Kamerun. Det inngår som satsingsområde i et større kapasitetsbyggingsprosjekt som NMS støtter. «Vi vil gjøre noe med dette, men vi må begynne med oss selv. Vi trenger kunnskap om dette for vår egen del, men også for å kunne gi råd til andre», sier de.

 

Kvinner og menn sammen

Deltakere i en arbeidsgruppe sammensatt av prester og deres ektefeller oppsummerte på denne måten: «Det var uvandt å snakke om slike ting i en blandet forsamling av både kvinner og menn, men det var nyttig. Dette skal vi klare å skape åpenhet om! Vi trenger en snarlig endring, men vet at det likevel vil ta tid!»

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp