Meny

Bruk talentene

Foto: Torstein Fosse Last ned
Dette var tema på en samling for menigheter med misjonsavtale i Bergen. Med utgangspunkt i den kjente lignelsen om talentene, i Matteus-evangeliet kapitel 25, har den gassisk lutherske kirken utviklet sin egen diakoniforståelse og diakoniplan. På engelsk er planen bedre kjent som «Use Your Talents».
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Fra Madagaskar…

Hemmeligheten deres er egentlig å oppdage det Jesus sier på nytt gjennom lignelsen; Alle har noe, alle har fått noe og Gud forventer at alle skal forvalte det de har fått, enten det er stort eller smått. Gjennom mange tiår med vestlig støtte til kirkelig diakonalt arbeid og bistandsarbeid har mange kirker i Afrika, og andre steder i verden, vent seg til tanken «at skal det skje noe skikkelig, så må vi få penger og andre ressurser utenfra». Det har gjort at de tenker smått om sine egne ressurser og ideer. Med verktøyet fra Use Your Talents (UYT) får imidlertid lokale kristne og menigheter nå muligheten til å ta utgangspunkt i det de faktisk har av ressurser, i bred forstand, å tro på egne ideer og skape handling og endring ut fra dette. Det er med på å ansvarliggjøre og myndiggjøre enkeltmennesker og lokalmenigheter.

 

Bildet viser Frøyen på talerstolen

Frøyen på talerstolen

Det som og har skjedd i arbeidet med UYT er at de kristne i mye større grad har søkt samarbeid med andre gode krefter i lokalsamfunnet, ikke bare innad i menigheten, for å løse felles utfordringer. På den måten har flere menigheter blitt viktige aktører i det å bygge gode lokalsamfunn.

 … til Norge …

Nå har vi i Det Norske Misjonsselskap (NMS) et ønske om å se om vi kan dra nytte av disse erfaringene inn i vår norske virkelighet og i norske menigheter. Vi ønsker å lære av våre søsken på Madagaskar og tørre å tenke stort om de ressursene vi faktisk har. Også vi i Norge merker at det blir mindre ressurser og strammere budsjetter til å drive menighetsarbeid, og på mange områder har vi gjort oss helt avhengige av store overføringer fra stat og kommune og at ansatte skal løse oppgavene. Nå skal ikke vi melde oss på i samtalen om kirkelig finansiering, men vi vil løfte opp de fortellingene fra Bibelen og fra kirker omkring i verden som viser oss at det er mulig å få til mye uten å ha de store ressursene. Vi vil dele fortellingene om diakoniens sentrale plass i alt menighetsarbeid, og at dette arbeidet vokser ut av at alminnelige kvinner og menn bruker sine talenter.

I NMS har vi i mange år allerede vært involvert i samarbeid om menighetsplanting og menighetsutvikling i den norske kirke. At vi nå også gjør forsøk med ideene fra Use Your Talents er en forlengelse av dette. Her i Bjørgvin er det Sunnfjord prosti som blir pilot for utprøvingen av dette, og fra NMS er det rådgiver og misjonær Ingvald Andersen Frøyen som leder arbeidet. Vi håper at det etter hvert kan bli aktuelt å dele erfaringer fra Sunnfjord, men veien blir til mens vi går.

Onsdag 30.januar hadde NMS i Bergen et åpent møte der menighetene i Bergen var spesielt inviterte, og der fikk de rundt 40 fremmøtte en liten smakebit av hva dette er.

med ny frimodighet

 

Vi tror at denne tilnærmingen, som altså er hentet fra Jesus selv, gir nytt mot og ny frimodighet fordi den tar utgangspunkt i der vi er og de ressursene vi faktisk har. Så viser erfaringene fra den verdensvide kirken at selv den minste menighet med begrensede ressurser kan få betydning for mange dersom «de forvalter talentene sine slik Herren har bedt dem om.»

Tekst – Ingvald Andersen Frøyen

Rådgiver og misjonær i NMS

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp