Gi en gave
Meny

Barnet og det vi ikke ser

Foto: Helene Reite Uglem Last ned
– Vi skal ikke utelukke at barn hører fra Gud, men vi må hjelpe dem å forholde seg til det å en klok måte, sier prest og sjelesørger Gunnar Fagerli ved Modum Bad
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Barn møter livet med åpne sanser. De er naturlig opptatt av hele virkeligheten, uten behov for å skille ut det åndelige som noe spesielt. Det er en helhet for dem, sier prest Gunnar Fagerli ved Institutt for sjelesorg på Modum Bad.

BLI HELE MENNESKER
Barn skal vokse, ikke bare fysisk, men også åndelig. – Vi voksne kan være med på å åpne opp barnets mange sanser på en sunn måte, sier Fagerli. Det viktigste er å lytte og undre seg sammen med barnet. – Man kan snakke om at det finnes mer enn det vi ser. Ting som ikke kan måles og veies. Kjærlighet for eksempel. Den merkes ved at vi er glade i hverandre, men kan ikke angis i mål og vekt.

GUDSBILDET TAR FORM
– Barn trenger trygghet, rammer og forutsigbarhet. Er det godt å være barn, får man ofte en god grunnmur for å utvikle seg til å bli en integrert voksen. Hvordan man har det som barn, preger hvordan man opplever Gud, fortsetter sjelesørgeren som også arbeider med folks gudsbilder. – Hvordan kan vi påvirke gudsbilde positivt? – Være gode foreldre. Vise med den vi er at vi har en nådig Gud. Det emosjonelle klima barn vokser opp i, og de voksnes nærhet, former gudsbildet, svarer Fagerli og legger til at de må få bli kjent med evangeliet om Jesus på en trygg måte. – Voksne som holder sammen ord, følelser og handlinger er ofte troverdige evangelieformidlere. Snakk med barna om evangeliefortellingene de hører, og undre deg sammen med dem. La dem være en del av et barnearbeid der dette finnes. Da vil de også få gode opplevelser av kristent fellesskap.

UNDRE SEG SAMMEN
– Når barn ser det usynlige. Hva sier man? – Først og fremst må vi lytte. Og spørre hva de tror det betyr? Men kanskje er det viktigst å gjøre som Maria; gjemme det i hjertet og grunne på det, svarer sjelesørgeren. Han tror ikke barn trenger forklaringer. – Er det så viktig om det var Gud eller hjernen? Gud har jo skapt hjernen. Lytt til barnet. Undre dere sammen. Kanskje forstår du mer senere, svarer sjelesørgeren som har tro på det å lene seg litt tilbake, vente og se.

NOEN MER ÅPNE
– Er noen av oss mer åpne for det åndelige? – Det kan virke slik. Det påvirkes av personlighet, oppvekstmiljø og erfaringer. Åndelige opplevelser fins i mange kulturer og religioner. Jeg tror vi alle har tilgang, og det går an å øve seg, mener Fagerli som daglig jobber med mennesker som strever med tro, bønneliv og gudsbilde. – Åndelighet kan være sunn og usunn. Man kan overdrive fokuset på det. Da kan det å være et vanlig, kroppslig, skapt menneske bli underkjent. Men å benekte det åndelige blir et reduksjonistisk menneskesyn, der man gjemmer bort noe som er en stor og viktig del av det å være menneske.
———————————————————–
Misjonstidende 1-2019 har «Barn & tro» som tema. Les hele bladet her: Misjonstidende nr 1-2019
Vil du abonnere og få bladet gratis i postkassen? Send en SMS med tekst «NMS MT» til 2490, eller en mail til infosenter@nms.no

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp