Gi en gave
Meny

Anaforas venner i Norge

Foto: Ragnhild Mestad Last ned
Anaforas venner i Norge ble stiftet på et møte i Kirkens hus i Oslo på mandag 30. oktober .
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Anafora betyr å løfte opp, og er et senter i ørkenen mellom byene Alexandria og Kairo i Egypt, som ble startet av biskop Thomas i 1999. Biskop Thomas er biskop i det øvre Egypt, i den koptisk-ortodokse kirken.
Biskopen vil at Anafora skal fungere som opplærings- og modningssted for unge, egyptiske kristne, særlig fra landsbyene i bispedømmet hans i Øvre Egypt. Kongstanken er å myndiggjøre ungdom, særlig jenter.

NMS har siden 2012 bidratt med støtte til dette arbeidet. På stiftelsesmøtet poengterte biskopen at Anafora skulle være en hånd til å løfte opp. Jeg tenkte først at jeg skulle løfte opp folk rundt meg, men oppdaget fort at jeg også skulle bli løftet opp. Det å bli løftet opp, eller empowered som det heter på engelsk, handler å styrkes innenfra.

Det er et stort behov i verden for å møtes, bygge vennskap og fellesskap på tvers av religion, rase og kultur. Menneskene er så delt i dag, vi trenger å møtes for å bygge broer. Anafora er en slik bro mellom mennesker. Det er mulig å komme på Anafora og delta i det daglige fellesskapet, leie seg et rom, spise og delta i bønnelivet gjennom de daglige bønnesamlingene. Venneforeningen vil blant annet bidra til at flere nordmenn får besøke Anafora, og være en brobygger mellom ulike miljøer.
NMS har siden 2012 også støttet prosjektet Anastasia, som tilbyr kurs for å styrke unge kvinners selvfølelse.

På stiftelsesmøtet var de 45 personer tilstede. Det ble vedtatt vedtekter og styre. Torbjørg Aalborg, som sammen med mannen Jon er initiativtakere til foreningen, ble leder av styret, mens Jon er nestleder. Kristin Aase ledet møtet.
Venneforeningen er ikke en hjelpeorganisasjon eller noen som skal fortelle dem hva de skal gjøre, men en venneforening med kun individuelt medlemskap. Det er tidligere etablert venneforeninger i en lang rekke land som Sverige, Frankrike og Kanada.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp