Gi en gave
Meny

Å være kristen minoritet – utfordringer for framtiden

Last ned
Alt som er skjedd i løpet av de mer enn 55 årene som er gått siden Kinki evangelisk-lutherske kirke ble etablert, er uttrykk for Guds nåde og godhet.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Dette er en artikkelserie i anledning NMS sitt 175-årsjubileum. Vil du lese flere artikler? Gå inn her.

Det som står i disse artiklene representerer ikke nødvendigvis NMS sin mening. Vi har invitert skribenter fra mange ulike sammenhenger til å dele sine synspunkt og refleksjoner med oss.

Av: Mototsugu Fukui, kirkepresident og leder for den lutherske Kinki-kirken i Sør-Øst Japan

Aller først vil jeg gratulere Det Norske Misjonsselskap med 175-årsjubileet. I 1951 ble evangeliets såkorn sådd for første gang av norske misjonærer her i Kinki, et område midt i Japan. Ti år senere, den 3. november 1961, ble Kinki evangelisk-lutherske kirke etablert, og her har vi arbeidet sammen fram til i dag. Alt som er skjedd i løpet av de mer enn 55 årene som er gått siden da, er uttrykk for Guds nåde og godhet. Det er i dette lys at jeg gjerne vil uttrykke min store takk for det arbeid som norske misjonærer utsendt av NMS har utført gjennom alle disse årene.

De kristne har alltid vært en minoritet i Japan, og ennå i dag utgjør de kristne ikke mer enn en prosent av landets totale befolkning. Men den kristne påvirkningen av samfunnet er langt større enn denne andelen skulle tilsi. Gjennom kristne barnehager, skoler på alle nivå, colleger og universiteter, øver kristen tenking og holdninger en betydelig innflytelse på det japanske samfunnet. På den andre siden er buddhisme, shintoisme og konfusianisme innvevd i japansk kultur og tenkemåte, slik at det sammen utgjør et kulturelt skall – eller et slør – som ligger over hele folket. Derfor er det ofte sagt at det er vanskelig å trenge gjennom til mennesker med evangeliets budskap. Trass i de endringene som skjer i samfunnet, synes dette ikke å bli enklere. Det fører til at vi for tiden opplever at gjennomsnittlig alder på våre medlemmer er økende. Og vi opplever det krevende å fylle stillingene til prester som går av for aldersgrensen med nye og yngre kandidater.

For å imøtekomme de utfordringene vi står overfor bestemte vi i 2014 å sette i verk en økonomisk reform av kirken vår. Vi går gjennom alle rutiner, ser på hvordan vi er organisert og søker etter nye måter å arbeide på. Samtidig arbeider vi aktivt med å finne nye måter å kalle og rekruttere arbeidere til kirken og menighetene på. Selv om vi opplever en alvorlig mangel på arbeidere for tiden, har vi et sterkt ønske om at vi kan fortsette med å forkynne evangeliet – i en luthersk støpning – for våre 28 menigheter, og for folket i disse områdene.

Vi kjenner oss ikke alene i dette. Vi registrerer tvert imot at mange kirker og mange land opplever liknende situasjoner, fordi vi lever i en verden der det skjer raske endringer som ikke er så lette å forutsi. Men vi er en liten kirke. Det gjør det desto mer nødvendig at vi bruker de midlene vi har – at vi ber. Og vi vet vi er avhengige av Herrens kraft. Samtidig – midt i våre utfordringer – opplever vi det som et privilegium å være en kristen minoritet, og å dele sannhetens ord med menneskene omkring oss.

Dette er bakgrunnen for at vi ikke bare arbeider i vårt eget fylke, her i Kinki i Japan. De siste årene har vi også deltatt i misjonsarbeid i Thailand, og vi har sendt misjonærer som har samarbeidet med Den lutherske kirken i Thailand. Dette samarbeidet har utvidet vår horisont og satt oss i kontakt med andre kirker. Vi har fått et nært fellesskap med Den Evangelisk lutherske kirken i Singapore og i Australias lutherske kirke. Vi har enda mer enn før fått øynene våre opp for at vi står i en stor sammenheng, og vi vil gjerne være med på å bære andres byrder i bønn og deltakelse i misjonsarbeid.

La meg til slutt uttrykke stor takknemlighet for det mangeårige fellesskapet vi har hatt og fortsatt har med NMS. Vi er takknemlige for samarbeidet, og ønsker det skal bære frukt både her og i andre land.

Jeg takker Gud for NMS sitt arbeid gjennom 175 år, og ber om Guds rike velsignelse over arbeidet som NMS står i og utfører.

Jeg hilser dere med Mt 7, 24-25:

«Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, likner en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Regnet styrtet, elvene flommet og vindene blåste og slo mot huset. Men det falt ikke, for det var bygd på fjell.»

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp