NMS Gjenbruk: Hvem, hva hvor…

Her finner du en oversikt over ansatte i NMS Gjenbruk og over hvem som sitter i gjenbruksstyret for NMS Gjenbruk,

Snarveier

Ansatte i NMS Gjenbruk:

Turid Øyre Øygard (Konstituert daglig leder)

Hildegunn Lofthus Berntsen (Gjenbrukskonsulent)

Stina M. Aa. Neergård (Gjenbrukskonsulent)

Elise Slettebø Melhus (Kaféleder Igjen NMS Gjenbrukskafé)

Kontakt oss

 

Kontoradresse NMS Gjenbruk:

Nedre Storgt. 31
3015 Drammen

Styret for NMS Gjenbruk

Styret for NMS Gjenbruk er satt sammen på denne måten:

Helge Hernes, styreleder. Oppnevnt av NMS Landsstyre. (Tlf: 909 18 271. E-post: helge.hernes@uia.no)

Bård Bakke, nestleder. Oppnevnt av NMS Landsstyre (baard.bakke@lyse.net)

Terje Mykland. Oppnevnt av NMS Landsstyre (terje.mykland@goddriv.no)

Anne Margrete Seland. Oppnevnt av NMS Landsstyre (annemse@gmail.com)

Kristine Byberg. Valgt på Butikkledersamling (kristine.hagane.byberg@gmail.com)

Birger Henrik Fossum. Valgt på Butikkledersamling (birger.h.fossum@gmail.com)

Hildegunn Lofthus Berntsen. Valgt av og blant gjenbrukskonsulentene (hildegunnlb@nms.no.)

 

Kari Skår Sørheim, 1. varamedlem. Oppnevnt av NMS Landsstyre (karisorheim@gmail.com)

Magne Mjærum. 2. varamedlem. Oppnevnt av NMS Landsstyre (magnem1947@gmail.com)

Liv Gunnlaug Lie Morland. 1. varamedlem. Valgt på Butikkledersamling (gunnliem@hotmail.com)

Jon Halgunset. 2. varamedlem. Valgt på Butikkledersamling (jon.halgunset@gmail.com)

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp