Leir forandrer liv Barn og unge vokser i troen på Jesus

Last ned
Gi en gave

Kjenner du deg igjen? Leir fører barn og ungdom tettere på hverandre, tettere på Gud. Når en er sammen over flere dager, skapes en trygghet og et miljø for å våge seg utenfor komfortsonen.

På leir var kanskje første gang du sov borte fra hjemmet, sang foran andre, ble forelsket, spilte en sketsj, tok imot Jesus, leste noe personlig fra Bibelen, ba høyt, delte et vitnesbyrd og ble bedt for.

De fleste norske 18-åringer feirer bursdagen sin uten å kjenne Gud. Vi vil at barn og barnebarn, naboens barn og menighetens barn og alle andre barn skal bli kjent med Gud. Hvert år arrangerer NMS og NMSU 70 leirer med til sammen ca. 3000 deltagere. Leirene arrangeres overalt i Norge. For mange er dette en trygg arena der de kan vokse i troen og bli bedre kjent med Jesus. Lønnede og ulønnede gjør en stor innsats for at barn og ungdommer skal oppleve leirer som preger resten av livet på en positiv måte.

Leirene arrangeres av NMS og NMSU – alene eller sammen med menigheter. Det er et mål å holde prisene så lave at alle har råd til å være med, samtidig som aktivitetene er så spennende og attraktive at alle har lyst.

For å holde prisene så lave som i dag må hver enkeltdeltaker sponses med 480 kroner per leir.

Vil du la flere barn og unge få oppleve Gud på ordentlig?

Trykk på «Gi en gave» eller vipps til 506578

Jeg vil gi en gave

Jeg vil gi til leir
Expand Lukk Søk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp