Gi en gave
Meny

Tips for misjonsmesser, julemesser og basarer

Last ned
Selvfølgelig går det fint an å gjennomføre misjons- og julemesser og basarer i koronatiden.

Snarveier

Her ønsker vi å samle så mange messetips for gjennomføring av misjonsmesser, julemesser og basarer som mulig for å kunne oppmuntre og hjelpe hverandre til å finne gode løsninger. Vi opplever at det er mye kreativitet i omløp blant dere som arrangerer disse.

Listene er dynamiske, dvs nye idéer blir publisert forløpende. Vi ber dere å sende inn deres idéer både store og små – vi må hjelpe hverandre. Plukk ut det som passer for dere.

 

Forhold dere alltid til nasjonale og lokale retningslinjer som kan endre seg på kort varsel. Man kan, om ønskelig, rådføre seg med den lokale smittevernlege om lokale forhold rundt arrangementet.

 

Tre hovedregler: 

 1. Er du syk skal du ikke delta, verken som besøkende eller som en del av arrangørstaben.
 2. Vask hender, eventuelt desinfiser, ofte; Før og etter toalettbesøk, før og etter mat. Står du ved salgsbord skal desinfisering være tilgjengelig i umiddelbar nærhet.
 3. Hold avstand til besøkende. 1 metersregelen gjelder.

Loddsalg

 • Alternativ til «full messe» kan være å ha en utlodningsdag/-kveld.
 • Ta opp flere kollekter i stedet for åresalg ifbm samlinger/møter.
 • Loddsalg kan f.eks. gjennomføres slik: Mal for Misjonsmesse Stavanger
 • I stedet for forhåndssalg i butikker, kan det sendes loddlister til foreninger/enkeltpersoner
 • Åresalg må skje ved bruk av engangsårer i papir som kan kjøpes f.eks. i en bokhandel. Smittevernreglene må overholdes ved salg av årer og utdeling av gevinster.
 • Det finnes også digitale åresalgsløsninger. For mer informasjon om digitale åresalgsløsninger, ta kontakt med sigurd.egeland@nms.no.
 • Lynlotteri under samlingen.
 • Fotografere julemessevarer og legge dem ut på Facebook for salg.
 • Julemessestand utendørs. Ha et stand-telt og selg varer som er gitt til julemessa. Jfr. «Bondens marked»

Program

 • Bruke solist i stedet for kor hvis det ellers er mulig å gjennomføre møte/samling.
 • Hvis ikke det er mulig å samles til møter – bruk storskjerm til kontinuerlig misjonsinformasjon og ev. bibelvers.
 • Legg eventuelle møter til bestemte klokkeslett, f.eks. i begynnelsen eller slutten av arrangementet. Alle som deltar på arrangementet, registreres med navn og telefonnummer.
 • Bruk fleire rom med kringkasting mellom rommene.

Digitale sendinger

 

Matservering

 • Servere vafler/kaker o.l. i innpakkede porsjoner
 • Ved all servering er det viktig med færrest mulig felles berøringspunkter. Antibac må brukes. Personale med rene hender og ev. munnbind kan servere f.eks. grøt inkl. alt tilbehør.

 

Matsalg

 • Spiselige produkter må – selvfølgelig – lages under gode hygieniske forhold. De kan selges når de er emballert i glass, boks eller plastposer.

Lokalet

 • Hold oversikt over hvor mange personer som er i lokalet til enhver tid.
 • Husk å plassere stolene i kafeområdet og møtelokalet på en slik måte at 1-metersregelen er ivaretatt.
 • Til et møte: Husk én meters avstand mellom stolene, eller at annenhver stol/hver tredje stol er ikke ledig.
 • Til bespisning: Plassér bord og stoler på en måte som viser riktig avstand.
 • Størrelsen på lokalet avgjør hvor mange deltakere det kan være om 1-metersregelen skal kunne overholdes (dog max 200)
 • «Trafikkflyt»: Kan man gå inn en dør og ut en annen?
 • Klar definisjon mellom arrangørens ansvar og utleierens ansvar.

 

Beskyttelse

 • Minst mulig bruk av kontanter, mest mulig bruk av Vipps eller bankterminal.
 • Rikelig med antibac, særlig ved inngang og berøringspunkter – betalingsterminal, osv.
 • Husk at såpe og vann er enda bedre enn antibac – tilgang til vask er bra.
 • Plakater om smittevern ved inngangen, toaletter samt ved bespisning er en god idé. Dette gjøres i samarbeid med ansvarlige for lokalet.

Registrering

NMS definerer misjonsmesser generelt som et arrangement, og dermed anbefales registrering. I det minste under programdelen av arrangementet der deltakerne sitter samlet over tid.

Navneregistrering på lister:

 • Klikk på linken for å få en mal for registreringslister
 • Fullt navn på hver eneste person og telefonnummer er minimumsinformasjon.
 • Listene oppbevares i ti dager. Evt. syke melder fra til myndighetene at de har vært på arrangementet. Arrangementsansvarlig blir kontaktet av myndighetene for å få listen utlevert. Listene inneholder private data, og er beskyttet under GDPR-regler. De må oppbevares i et låst skap. Etter 10 dager må de makuleres.
 • Alle bruker antibac før registrering
 • Ha beholdere for «ubrukte» penner og brukte penner. Brukte penner må desinfiseres før den legges tilbake i beholderen for «ubrukte» penner. Evt. kan alle få sin egen penn som de skriver med og så tar med seg hjem.

 

Navneregistrering på lapper

 • Skriv navn, telefonnummer på en lapp. Lappene samles og bevares i ti dager.
 • Del ut konvolutter som inneholder en penn. Navn og telefonnummer skrives på konvolutten og legges i en korg. Konvoluttene bevares i ti dager.

 

 

 

 

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp