Gi en gave
Meny

Forening og fellesskap

Foto: Heidi Olsen Last ned
NMS har foreninger, lokallag og andre fellesskap over hele landet. Felles for dem er et ønske om å dele troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet.

Misjonsforeningene har en lang tradisjon i organisasjonen, og de første foreningene så dagens lys allerede før NMS ble stiftet. Det lokale engasjementet har vært avgjørende for å bygge organisasjonen både før i tiden og helt fram til i dag.

Det vil aldri gå av moten at mennesker møtes og deler liv og tro. Alle aldre er med i fellesskap av ulike slag. Lokale fellesskap som ivrer for å dele troen på Jesus, bekjempe urettferdighet og utrydde fattigdom er en sentral og viktig del av NMS, og er helt avgjørende for å drive arbeidet.

Vi er utrolig takknemlige, både for de tradisjonelle misjonsforeningene og for nye former for fellesskap, som hver på sin måte bidrar til å skape engasjement for arbeidet, gjennom forbønn, aktiviteter, engasjement i organisasjonsdemokrati og økonomisk støtte.

CONNECT LOKALLAG

Connect lokallag har i løpet av de siste par årene blitt etablert i noen av de større studentbyene i Norge. Her møtes unge voksne som ønsker å utrette en forskjell, både lokalt og globalt.  Sammen med NMS ønsker lokallagene å ha disse kjennetegnene:

– Vi vil søke Gud i bibel og bønn
– Vi vil tjene Jesus og menneskene der vi bor, uten å miste det globale engasjementet
– Vi vil være takknemlige, leve enklere og ta vare på miljøet
– Vi vil være imøtekommende, gjestfrie og bra for andre mennesker

Unge voksne i NMS samles årlig på Connected-konferansen, som i mars 2020 arrangeres i Stavanger!

For mer info, klikk her:

https://www.facebook.com/connectedkonferansen/

www.nms.no/connected

Ta kontakt med frivillighetskoordinator Ruth Marie Salte Keyes (ruths@nms.no) dersom du er interessert i å starte et lokallag i byen din, eller om du vil koble deg på i de byene vi allerede har Connect.

Du kan også kontakte de ulike lokallagene via Facebook:

OSLO: NMS Connect Oslo

BERGEN: NMS Connect Bergen

TRONDHEIM: NMS Connect Trondheim

STAVANGER: Kommer!

HVORDAN STARTE EN FORENING?

Dann en gruppe og velg en møteform som passer dere.

Knytt den til NMS ved å bruke innmeldingsskjema. Du finner skjemaet nederst på denne siden.

Gruppen får misjonsbladet MT Misjonstidende gratis (seks utgivelser i året) og regionblad (fire utgivelser i året) fra den regionen gruppen tilhører.

Et samtalehefte blir utgitt hvert år og kan bestilles eller lastes ned her. 

Det finnes også en spalte «Til samtale» i hvert MT Misjonstidende.

Vi setter pris på at gruppen ber for det arbeidet som NMS har ansvar for og eventuelt støtter vårt arbeid økonomisk.

Bønneemner er inkludert i hvert MT. Bønneemner finner man også her. 

Innbetalingsmuligheter finner dere her: <link>

Dere finner flere NMS-grupper på Facebook. Her finner du NMS på Facebook. 

De fleste regionene har også sin egen Facebookside.

HVA SLAGS FORENING/GRUPPE?

En gruppe kan være så mangt. Variasjon og nye former ønskes hjertelig velkommen! Noen grupper ønsker å sette fokus på misjon og misjonsprosjekter. Andre grupper ønsker å knytte seg til NMS for å kunne gi gruppen et fokus utover seg selv.

Her er en liste over ulike grupper som har knyttet seg til NMS:

Grupper som støtter et misjonsprosjekt
Interesse for et bestemt land
Bibelgruppe
Husfellesskap
Bønnegruppe
Bokklubb
Kvinneforening
Mannsforening
Fellesforening
Filmklubb (link kommer)
Jaktvenner
Syforening
Strikkeklubb
Turgrupper (link kommer)
Vennegjeng

STUDIEMATERIALE

NMS har mange ressurser du kan bruke i foreningen eller fellesskapet ditt. Du finner alle ressursene her. 

INVITASJONSKORT

Kommer

STRUKTUR

Forening – Områdeutvalg – Regionstyret

 

KONTAKTINFORMASJON FOR OMRÅDEUTVALG OG REGIONSTYRE

Se oversikten her

 

KONTAKTINFORMASJON: RÅDGIVER FOR FORENING OG FELLESSKAP

Marta Dale: martad@nms.no. Telefon: 40406079

Start en forening

Har du ønske om å starte en forening? Fyll inn skjemaet under, så tar vi kontakt.

Start en forening

    INFORMASJON OM FORENINGEN

    INFORMASJON OM STYRELEDER

    Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp