Gi en gave
Meny
Foto: Shutterstock Last ned
Gi en gave

Tvunget inn i ekteskap Jente (12) kidnappet, tvangsgiftet og voldtatt.

Hvert år blir minst 1000 pakistanske jenter tvunget til å gifte seg. Mange blir kidnappet, voldtatt og presset til å fornekte Jesus.

 

Tekst: Åslaug Ihle Thingnæs, seniorrådgiver i NMS for Midtøsten og Pakistan

Det smerter å vite at så mange unge jenter lider en slik skjebne. En av de yngste jeg har lest om var Anila Younis. 10 år gammel ble hun bortført sammen med ‘store’søsteren Saba på 13. NMS engasjerte seg i saken gjennom sin samarbeidspartner CLAAS, men dommeren argumenterte ut fra islamsk lov og lot Saba bli hos mannen sin, mens 10-åringen fikk komme hjem igjen.

Usikkerhet knyttet til ny lov

I kristen sammenheng er myndighetsalderen 18 år, og det regnes også som minstealder for å inngå ekteskap. I muslimsk sammenheng i Pakistan har det inntil nå ikke vært en slik aldersgrense. Derfor var det gledelig at det pakistanske senatet i slutten av april vedtok samme regel: Minstealder er 18 år for å inngå ekteskap. Brudd på loven kan resultere i opp til tre års fengsel og 100 000 rupi i bot.

Nasir Saeed i CLAAS er kategorisk når han sier at alle jenter som får en mulighet til å rømme, gjør det. En av jentene, Nadia Naira, kom tilbake til foreldrene etter hele 10 år! Og hun er langt fra den eneste.

Pakistan har signert mange avtaler og har flere paragrafer i sine egne lover som omtaler religionsfrihet, beskyttelse av minoriteter og likhet for loven, forteller Saeed. Men dette forhindrer ikke at de det gjelder må leve i konstant frykt for sine liv.

Kristne bekymrer seg for døtrene

– Det er stort at denne loven er vedtatt, sier Nasir Saeed, CLAAS sin mann i England, -men nå blir spørsmålet hvordan styresmaktene vil implementere den. Mislykkes det, slik det ofte har skjedd med andre lover, så vil ikke loven være til nytte for noen. Ikke minst kristne og hinduer bekymrer seg for døtrene sine. De er – med god grunn – redde for at de blir kidnappet og tvunget til å gifte seg med kidnapperen etter at de også er tvangskonvertert.

Sårbar minoritet

– Hvert år blir minst 1 000 jenter mellom 12 og 25 år tvangsgiftet og tvangskonvertert til islam i Pakistan. 70 % av dem har kristen bakgrunn, resten hindu. Tallene er ekstra alarmerende, sier Saeed, og viser til at minoritetene bare utgjør fem prosent av befolkningen på 200 millioner.

– Derfor føler de seg ikke trygge og er veldig sårbare.

Kristne jenter er de svakeste og mest sårbare, fordi mange av dem kommer fra fattige familier. Lokalmiljøene deres er forsvarsløse og marginaliserte og de er derfor lette offer for trakassering og trusler. Ofte har de heller ikke mot til å fordømme volden eller melde fra om truslene.

Press mot jentene og familiene

Om de skulle gå til anmeldelse, blir slike saker sjelden fulgt opp. Kanskje det ender med at jenta blir presset til å trekke saken, eventuelt til å si at det var av fri vilje hun konverterte og giftet seg. Mange av jentene er livredde for hva som skjer med familiene deres hvis de ikke gjør som kidnapperne sier.

 

Jeg vil gi en gave til arbeidet i Midtøsten

Jeg ønsker å gi et:
Engangsbeløp
Månedlig beløp
til NMS sitt arbeid i Midtøsten

CLAAS

Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS) i Pakistan jobber for religiøs frihet og gir juridisk hjelp til 100 personer i året. CLAAS driver krisesenter og rehabiliteringssenter som huser opp mot 80 jenter hvert år. De besøker folk i fengsel og hjelper pårørende. I tillegg tilbyr de yrkesutdanning for jenter og kvinner, støtter barn som har foreldre i fengsel og jobber overordna med å stoppe misbruk av blasfemiloven.

Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp