Meny

NMS i Mali

Hva gjør NMS her?

Vi vil nå ut med evangeliet om Jesus til fulanitalende mennesker i Mali. Fulaniene er et nomadefolk med en sterk og stolt tradisjon som de ønsker å bære videre. I møte med fulanitradisjonenhar vi valgt å formidle Jesu ord og gjerning på en måte som ligger denne tradisjonen nær. Det viktige er at kjernen i evangeliet blir forstått av mottaker. Misjonærene bruker tid på å bygge relasjoner til enkeltpersoner for å skape tillit og respekt hos hele familier og større klaner.

Historier fra Mali

Slutt å gå i kirken, eller bli kastet ut hjemmefra

På slutten av 1990-tallet, han husker ikke helt nøyaktig, hørte Idrissa Djallo på den kristne lokalradioen at det neste dag skulle komme noen folk på besøk fra dem som lagde fulanisendingene.

Når målgruppen også blir fiende

- De siste ukene har jeg måttet ta inn over meg en kjensgjerning jeg i det lengste har forsøkt å fornekte, forteller Ingvald A. Frøyen, pendlermisjonær til Mali. - Fulaniene er i ferd med selv å bli sin egen verste fiende, og også en trussel for kirken.

Daniel i løvehulen

Boureima er kristen fulani. Nå har han i tre dager vært sammen med andre kristne fulanier på en samling for å støtte og styrke hverandre. Misjonen har funnet et trygt sted å møtes og dagene har gått med til samtale bønn og undervisning.

Mer lesestoff om Mali

Tiltagende etnisk konflikt i Mali

Etniske fulanier i Mali opplever økt risiko for å bli drept. For kristne, etniske fulanier er riskoen enda større. Nå er håpet at maliske myndigheter kan klare å hindre en eskalering i konflikten.
Les mer

Statsministeren i Mali møtte kristne ledere

Representanter for de fleste protestantiske kirkene og misjonsorganisasjonene var samlet for å ta imot et offisielt besøk fra den maliske stat den 27. april. Den nye statsministeren, Abdoulaye Idrissa Maiga, hadde selv bedt om dette møtet, og det var derfor knyttet stor forventning og spenning til hva han ønsket med møtet.
Les mer

- Jeg har ikke hoppet i fallskjerm!

- Men jeg har kjent på en annen type spenning. Dette forteller Malimisjonær Ingvald Andersen Frøyen.
Les mer

Drap på NMS-venn i Mali

Muusa Iisaa Bari ble skutt og drept i hjemlandsbyen sin i Mali onsdag formiddag.
Les mer

Blogginnlegg fra Mali

Ressurser til misjonsavtalen

Her finner du brosjyrer, plakater og presentasjoner.

Les mer

Historier

Vil du lese historier fra NMS sitt arbeid rundt omkring i verden?

Les mer

Hvordan vi jobber

Vil du lære mer om hvordan vi bekjemper urettferdighet, deler troen på Jesus og utrydder fattigdom?

Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp