Gi en gave
Meny

Misjon, tvang til tru, eller frisetting frå band?

Last ned
Møre bispedøme, saman med kyrkjefagorganisasjonane og SMM (samarbeid menighet og Misjon) inviterer til fagdag om der misjon er temaet. Noko som også er temaet på trusopplæringskonferansen. Vi inviterer til fagdag på Vestheim leirstad 5. februar klokka 9.30 til 16.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Arrangørane er: SMM, Møre Bispedøme, Presteforeninga, Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund.

Kyrkja er ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje, og nokre spør om misjon og open ikkje er litt motsetningar? Misjon, kan lett innehalde tanken om tvang i seg.

Det Lutherske verdensforbund seier i ein uttale frå 2003 at; «Vår deltakelse i Den treenige Guds misjon involverer tre dimensjoner: diakoni, forkynnelse og dialog. Disse hører nært sammen og er nødvendige og umistelige sider ved kirkens oppdrag»

No i ei anna tid så ønskjer vi å tenkje at misjon ikkje er frå vesten til resten, men at misjon går begge vegar. Misjon er også ikkje berre frå ein kultur til ein anna, vi som folkekyrkje opplev meir og meir å stå i ein misjonerande kvardag, der bodskapen vår ikkje nødvendigvis er forståeleg for mange.

Knut Hallen SMM og Tore Laugerud, Aeropagos

Til å belyse desse tinga har vi Knut Hallen, generalsekretær i SMM som vil sjå på litt av nyare forsking om kva effekten av misjon har vore.

Areopagosprest Tore Laugerud vil ta for seg temaet «Misjon, tvang til tru, eller frisetting frå band?». Misjon i 2020.

Elles så vert det ei tema om den misjonerande folkekyrkja.

Med på fagdagen vert dei fleste av misjonsorganisasjonane representert, og desse er: Himalpartner, Areopagos, Normisjon, Stefanusalliansen, Isralesmisjonen, Misjonsalliansen og NMS/NMS-U. Organisasjonane vil ha med materiell som kan nyttast av kyrkjene i forkynninga, Trusopplæringa og diakonien.

Fagdagen sluttar med ein panelsamtale om dagens tema, og med eit Gå i fred, og ten Herren med glede.

Vi håpar på ei brei mønstring denne dagen om ei av kyrkja sine primæroppgåver. Meir informasjon kjem, men sett av dagen allereie no.

Førebels tidsramme er 09.30 – 16.00.

Det blir panelsamtale med representantar frå dei ulike faggruppene. Vi håper at mange vil finne dagen interessant og vil delta!

Fagdagen inkluderer lunsj.

Pris: kr. 200,- (bispedømerådet dekkjer kostnaden for sine tilsette.)

Betaling via Vipps: DNK Møre 90793 – merk med «Fagdag 5. februar»

Påmeldingsfrist: 2. februar

Kontaktperson: Olav Christian Rønneberg, e-post: or395@kyrkja.no  mobil: 4528241

PÅMELDING her

 

 


Se andre arrangementer

09 aug

Opera på Åkerfallet

Søndag 9. august kl. 12.00  blir det Åkerfallstemne for Misjonsselskapet på Meisingset i Tingvoll. Arrangementet har lange tradisjonar heilt tilbake til 1944.  Anders Røttingsnes er stadig primus motor for arrangementet.  Åkerfallet har lange tradisjonar som eit kultursenter. Folkemusikaren Magnhild Almhjell budde her.
Les mer
20 aug

Kjeldsund i august

Vi har komt til august og vi går inn i ei tid med mykje selskap på Kjeldsund. Kjekt at mange vil bruke Kjeldsund til å feire store dagar som dåp, konfirmasjon, gebursdagar og bryllaup.
Les mer
27 aug

Seniorhelg på Helgatun

27.-30.august inviterer Region Bjørgvin til Seniorhelg på Helgatun i Myrkdalen. No lengtar vi verkeleg å kunna møtast "på ordentlig", og håper mange kan vera saman denne helga.
Les mer
06 sep

Områdestevne for Stjørdal område

Søndag 6. september avholdes høstens områdestevnet for Stjørdal og omegn.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp