Meny

Misjon, tvang til tru, eller frisetting frå band?

Last ned
Møre bispedøme, saman med kyrkjefagorganisasjonane og SMM (samarbeid menighet og Misjon) inviterer til fagdag om der misjon er temaet. Noko som også er temaet på trusopplæringskonferansen. Vi inviterer til fagdag på Vestheim leirstad 5. februar klokka 9.30 til 16.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Arrangørane er: SMM, Møre Bispedøme, Presteforeninga, Diakonforbundet og Kirkelig undervisningsforbund.

Kyrkja er ei vedkjennande, misjonerande, tenande og open folkekyrkje, og nokre spør om misjon og open ikkje er litt motsetningar? Misjon, kan lett innehalde tanken om tvang i seg.

Knut Hallen

Det Lutherske verdensforbund seier i ein uttale frå 2003 at; «Vår deltakelse i Den treenige Guds misjon involverer tre dimensjoner: diakoni, forkynnelse og dialog. Disse hører nært sammen og er nødvendige og umistelige sider ved kirkens oppdrag»

No i ei anna tid så ønskjer vi å tenkje at misjon ikkje er frå vesten til resten, men at misjon går begge vegar. Misjon er også ikkje berre frå ein kultur til ein anna, vi som folkekyrkje opplev meir og meir å stå i ein misjonerande kvardag, der bodskapen vår ikkje nødvendigvis er forståeleg for mange.

Til å belyse desse tinga har vi Knut Hallen, generalsekretær i SMM som vil sjå på litt av nyare forsking om kva effekten av misjon har vore.

 

Liv Hegle

Liv Hegle frå Areopagos vil ta for seg temaet «Misjon, tvang til tru, eller frisetting frå band». Misjon i 2020.

Elles så vert det ei tema om den misjonerande folkekyrkja.

Med på fagdagen vert dei fleste av misjonsorganisasjonane representert, og desse er: Himalpartner, Areopagos, Normisjon, Stefanusalliansen, Isralesmisjonen, Misjonsalliansen og NMS/NMS-U. Organisasjonane vil ha med materiell som kan nyttast av kyrkjene i forkynninga, Trusopplæringa og diakonien.

Fagdagen sluttar med ein panelsamtale om dagens tema, og med eit Gå i fred, og ten Herren med glede.

Vi håpar på ei brei mønstring denne dagen om ei av kyrkja sine primæroppgåver. Meir informasjon kjem, men sett av dagen allereie no.

For ein brett samansett arrangementkomité, Olav Rønneberg


Se andre arrangementer

08 des

Søndagssamling VID Misjonsaula Stavanger

Velkommen til søndagssamling kl 19.00 Tema om Søndagssamlingens historie. Mannskoret i Bekkefaret kirke deltar.
Les mer
10 des

Fakkeltog og fredsprisfest 2019

Tirsdag 10. desember blir Etiopias statsminister Abiy Ahmed Ali tildelt Nobels fredspris. Det vil vi være med på å markere.
Les mer
10 des

Advents pensjonisttreff på Kjeldsund

Det nærmar seg advent og vi har lyst å invitere til ADVENTS PENSJONISTTREFF på Kjeldsund tysdag 10. desember kl. 12:30
Les mer
05 jan

Hellig Tre Kongersfest i Oslo

Velkommen til Hellig-Tre-Kongersfest i Vestre Aker menighetshus søndag 5. januar kl. 18.
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp