Meny

Kyrkje- og misjonsdag på Alværa Misjonssenter kl. 10-16.

Last ned
Temadagen vert avslutta med gudsteneste leia av sokneprest Ingvald A. Frøyen kl. 14.30. Deretter blir det kaffi og årsmøte for NMS i Ytre Sogn område.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Korleis kan vi i kyrkjelydane få meir plass for dialog og samtale? Det er nok mange som under ei gudsteneste kunne hatt lyst til å stille spørsmål eller komme med eigne synspunkt til tekstane. Har vi arenaer der ein kan dele erfaringar og støtte kvarandre i dei mange utfordringane i kvardagen? I kva samanhengar kan dialogen få større plass i kyrkja? Kva kjenneteiknar ein god samtale? Kyrkje- og misjonsdagen kan sjåast som ein verkstad der ein deler idear og erfaringar. I år vil sjukehusprest Karl Hjelmeland halde hovudinnleiinga. Han er oppteken av «den gode samtalen» og har variert erfaring frå sjømannskyrkja, Hyllestad kyrkjelyd og frå arbeid som skuleungdomsprest. Som vanleg blir det innspel til temaet frå fleire.

Meir informasjon kjem til å bli lagt ut på Alværa Misjonssenter si heimeside http://alvera.no/, men ein kan melde seg på til Alværa allereie no, telefon 48990661.


Se andre arrangementer

26 mar

Områdemøte for Otredal

Velkommen til områdemøte!
Les mer
30 mar

Områdestevne Trollheimen

Områdestevne for Trollheimen på Mjuklia! Kl.11. Nytt fra Thailand ved Marit Vikan Sævareid. Elever fra KVT deler fra Etiopia. Misjonsgave, servering, sang. Alle er velkommen!
Les mer
31 mar

Områdestemne på Valderøya

Velkomen til områdestemne på Valderøya søndag 31. mars! Dagen startar med gudsteneste i Valderøy kyrkje kl. 11:00
Les mer
31 mar

Misjonsmøte

Kristen forkynnelse via tekstilkunst
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp