Meny

Kyrkje- og misjonsdag på Alværa Misjonssenter kl. 10-16.

Last ned
Temadagen vert avslutta med gudsteneste leia av sokneprest Ingvald A. Frøyen kl. 14.30. Deretter blir det kaffi og årsmøte for NMS i Ytre Sogn område.
Tilbake
Del Facebook Twitter E-post

Korleis kan vi i kyrkjelydane få meir plass for dialog og samtale? Det er nok mange som under ei gudsteneste kunne hatt lyst til å stille spørsmål eller komme med eigne synspunkt til tekstane. Har vi arenaer der ein kan dele erfaringar og støtte kvarandre i dei mange utfordringane i kvardagen? I kva samanhengar kan dialogen få større plass i kyrkja? Kva kjenneteiknar ein god samtale? Kyrkje- og misjonsdagen kan sjåast som ein verkstad der ein deler idear og erfaringar. I år vil sjukehusprest Karl Hjelmeland halde hovudinnleiinga. Han er oppteken av «den gode samtalen» og har variert erfaring frå sjømannskyrkja, Hyllestad kyrkjelyd og frå arbeid som skuleungdomsprest. Som vanleg blir det innspel til temaet frå fleire.

Meir informasjon kjem til å bli lagt ut på Alværa Misjonssenter si heimeside http://alvera.no/, men ein kan melde seg på til Alværa allereie no, telefon 48990661.


Se andre arrangementer

23 jan

Teologi til folket

Sted: Aula på VID, Stavanger. Tidsrom: kl. 18.-20. Forelesning nr. 1--Førstehjelp til forståelse og bruk av Det gamle testamente ved Knut Holter.
Les mer
24 jan

Åpen lunsj på NMS Oslokontor

Velkommen til åpen lunsj med fokus på Etiopia torsdag 24. januar kl. 11.30 . Marit Breen har mange års erfaring som Etiopia-misjonær. Hun oppdaterer oss på NMS sitt arbeid i landet i lys av ny politisk situasjon. Ta med matpakke, vi serverer kaffe og te.
Les mer
25 jan

"Lys i mørke"-fest i Drammen

Velkommen til "lys i mørke"-fest i Bragernes menighetshus. Leder for NMS Global, Lise Tørnby, taler. Hilde Høimyr og Svend Åge Jacobsen deltar med sang. Vi serverer varm mat, kaffe og is.
Les mer
26 jan

Leirtreff i Kristiansand

Velkommen til leirtreff!
Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp