Gi en gave
Meny

Connect 2019-20

Last ned
Bli kjent med deltakerne som NMS sendte ut på utveksling til Brasil, Hongkong og Madagaskar i skoleåret 2019-2020! Les hvilke oppgaver de hadde i praksisen!

Snarveier

Team Brasil

Julie, Kaspar og Oda hadde større delen av sitt opphold nordøst i Brasil, i en by som heter Juazeiro do Norte.

NMS samarbeider med misjonsorganisasjonen «Movimento Encontrão» (ME) i Brasil. ME har bla. fokus på menighetsplanting og menighetsutvikling, lederutvikling og disippelgjøring. Mye av arbeidet skjer i samarbeid med lokale menigheter. I Juazeiro er det tre lokale menigheter som ME samarbeider med og det er i disse tre menighetene som årets deltakere arbeider i. I denne delen av Brasil er det mange som har lite penger og det er få lutherske menigheter og derfor ønsker ME å satse på arbeid her.

Deltakerne deltok i forskjellige oppgaver knyttet til menigheten, men fokus ligger på arbeidet med ungdommer og ledertrening. De var bla. med og hadde ansvar for smågrupper for ungdommer i menigheten der ungdommene kan få vokse som personer, som ledere og i forhold til tro. På denne måten var Julie, Kaspar og Oda med på å bygge unge ledere i menigheten.

De hadde også English club der mennesker i forskjellige aldre kunne få lære seg mer engelsk. Engelskkunnskapene er generelt ikke de beste i denne delen av Brasil og derfor er dette en god mulighet for mange å lære seg å snakke engelsk, og i fremtiden kunne delta i utvekslingsprogrammer som Connect.

De har også reist til sør-Brasil for å være med på leirer for ungdommer og hatt ansvar for forskjellige aktiviteter på leirene.

Julie Rønning

Alder: 22 år

Hjemsted: Rissa

Hva motiverte deg til å reise til Brasil med Connect? Det å oppleve og lære om kristendommen i ett nytt land og i et nytt perspektiv.

Hva har gjort inntrykk på deg mens du har vært i Brasil Det som har gitt mest inntrykk på meg fra Brasil er samholdet man får fra en kirke. Det å bygge på relasjoner mellom mennesker gjennom Gud i ukedagene over kaffe eller når man møtes i gatene.

Oda Syvertsen

Alder: 20 år

Hjemsted: Kristiansand

Hva motiverte deg til å reise til Brasil med Connect? Det som motiverte meg til å reise til Brasil var at jeg ville ha et friår hvor jeg kunne reise men samtidig gjøre noe meningsfylt. Jeg ville også ha muligheten til å bli kjent med et nytt land, kultur og menneskene som bor der.

Hva har gjort inntrykk på deg mens du har vært i Brasil? Hvor gjestfrie folk er her. Folk ønsker å bli kjent med meg og inviterer meg med på flere ting. Selv om språket kan være vanskelig så prøver de og viser at de er glade for at vi er her.

Kaspar Rønningen

Alder: 20 år

Hjemsted: Tønsberg

Hva motiverte deg til å reise til Brasil med Connect? Et annerledes friår i en kristen kontekst. Brasil var lengst borte hjemmefra. 🙂

Hva har gjort inntrykk på deg mens du har vært i Brasil? Bruno, vertsfaren min -har gjort ett sterkt inntrykk på meg. Han var en gang enn narkotikamisbruker, langer, og tyv. Han har tatt tak selv og er nå en prest og ett forbilde for mange.

Blogg Connect Brasil

Her kan du følge med på bloggen til deltakerne som var i Brasil

Les mer

Team Madagaskar Tana

Amanda og Thea bodde og arbeidet i hovedstaden på Madagaskar, Antananarivo, eller «Tana» som de lokale oftest sier. Her bodde de i en leilighet på en døveskole som heter Akama.

NMS samarbeider med Den Lutherske kirken på Madagaskar (FLM), som har rundt 3 millioner medlemmer og er en av de raskest voksende kirkene i Afrika. Kirkene er ofte fulle med søndagene og det er ofte mange andre aktiviteter i løp av uka. I tillegg driver FLM mange forskjellige institusjoner som f.eks. døve- og blindeskoler, senter for ungdommer i utsatte situasjoner og radiostasjon.

Amanda og Thea var med i den lokale menigheten og kirken ligger rett ved leiligheten der de bor. De var med og sang i ungdomskoret. På noen av samlingene til koret underviste de og delte med seg av sin erfaring og kunnskap om lederskap og interkulturelle spørsmål.

De deltok også i andre aktiviteter som FLM driver som  f.eks. «Sport and lifeskills» som er tidlig hver lørdagsmorgen. Det er et opplegg for ungdommer med sport, andakt og fokus på nyttige temaer for livet. Her hadde de ansvar for noen aktiviteter og har iblant andakt og snakket om et av teamene som ungdommene skulle lære seg om.

I løp av uka hadde de også praksis i noen forskjellige institusjoner som FLM eier:

  • De var med på noe som kalles for «Lutheran Hour Ministry»  som bla. fokuserer på ledertrening i kirken. Her deltok Thea og Amanda i planleggingen av samlingene og hjalp til med forskjellige praktiske oppgaver.
  • En dag i uken var de på døveskolen (der de også bor) og hadde forskjellige aktiviteter med elevene som går der.
  • En gang i uken var de på et senter for jenter som heter «Akany Avoko.» Her hadde de forskjellige aktiviteter med jentene for eksempel leker, håndarbeid, sang og drama.

Kirken har en egen radiokanal og noen ganger i løp av oppholdet deltok de i et av radioprogrammene for å diskuterer forskjellige spørsmål som for eksempel miljø.

 

Amanda Ingeborg Groven Syversen

Alder: 21 år

Hjemsted: Oslo

Hva motiverte deg til å reise til Madagaskar med Connect? Mitt ønske om å reise ti Madagaskar med Connect kom etter en periode hvor jeg var veldig usikker på hva mitt neste steg i livet skulle være. Jeg hadde ingen ide om hva jeg ville videre, så jeg gav alle mine bekymringer til Gud og stolte på at Han ville vise vei. Kort tid etter fant jeg ved en tilfeldighet Hald sine nettsider og ble umiddelbart interessert. Jeg hadde aldri hørt om Connect eller Hald før, men da jeg lest meg gjennom nettsiden kjente jeg en ro for ett valg som plutselig føltes veldig enkelt. En av mine største forbilder har et veldig nært forhold til Madagaskar og hun har ofte snakket om hennes kjærlighet til landet med meg. Jeg trodde aldri at det var noe som kom til å påvirke meg, men da jeg fant ut at NMS sendte studenter dit gav alt mening for meg. Etter det har jeg ikke angret ett sekund å valgene mine, verken å gå på Hald, søke Connect-linjen eller å reise til Madagaskar.

Hva har gjort inntrykk på deg mens du har vært på Madagaskar? Etter snart fire måneder på denne store øya må mangfoldet være det som har gjort mest inntrykk på meg. Naturen og dyrelivet er jo helt unikt og svært mangfoldig, men det er befolkningen som har gitt meg de livsforvandlende åpenbaringene. Folka her er så forskjellige, både når det kommer til religion, etnisk bakgrunn og utdanningsnivå, men aksepten og inkluderingen jeg har sett, og erfart, er både rørende og inspirerende.

Thea Eikin

Alder: 20 år

Hjemsted: Arendal

Hva motiverte deg til å reise til Madagaskar med Connect? Jeg hadde lyst til å ha et annerledes år mellom VGS og studier der jeg ville oppleve en ny kultur og med et tydelig fokus på Jesus. Siden jeg har et stort engasjement for tegnspråk så ønsket jeg å dra til Madagaskar så jeg kunne jobbe på en døveskole.

Hva har gjort inntrykk på deg mens du har vært på Madagaskar? For meg har det gitt et stort inntrykk hvor ærlig gassere ofte er. Mange deler ting som er vanskelige i deres liv om det gjelder penger, tro eller om ting som har skjedd. Det syntes jeg er veldig fint og det inspirerer meg.

Team Madagaskar Vohipeno

Guro og Hanna hadde praksis vest på Madagaskar. De bodde på landsbygda, i et sted som heter Vohipeno.

NMS samarbeider med Den Lutherske kirken på Madagaskar (FLM), som har rundt 3 millioner medlemmer og er en av de raskest voksende kirkene i Afrika. Kirkene er ofte fulle med søndagene og det er ofte mange andre aktiviteter i løp av uka. I tillegg driver FLM mange forskjellige institusjoner som f.eks. jordbuskskole, senter for ungdommer i utsatte situasjoner og radiostasjon.

Guro og Hanna bodde på Fiahaonana som er en av FLM sine jordbruksskoler. På området til skolen bor både ansatte og studenter som de ble godt kjent med. Mange av dem var på alder med dem selv.

En del av arbeidet som Guro og Hanna var med på skjedde på denne skolen. De deltok i det daglige arbeidet på jordbruksskolen med å for eksempel mate dyr, høste mat til dyrene og plukke egg. Gjennom dette arbeidet ble de godt kjent med mange av de andre som er på jordbruksskolen. De hadde engelskundervisning for studentene ved skolen og hadde sportsaktiviteter. Noen ganger er det også kulturell kveld på skolen og her bidrog de også.

I tillegg så var de med i den lokale menigheten i Vohipeno. Her var de bla. med i korarbeid og speiderarbeid.

Guro Kalstveit

Alder: 20 år

Heimsted: Skjold

Kva motiverte deg til å reise til Madagaskar med Connect? Eg hadde veldig lyst å reise til eit framand land og komme tett inn på ein ny kultur. Samtidig ville eg gjere nytte for meg i form av frivillig arbeid. Å reise til Madagaskar var ein unik muligheit. Opphaldet på 6 månadar var perfekt lengde, Madagaskar verka veldig spennande sidan eg ikkje kjente noko særleg til landet og programmet har mange gode verdiar.

Kva har gjort inntrykk på deg medan du har vert på Madagaskar? Mitt opphald på Madagaskar som er eit av verdas fattigaste land har fått meg til å innsjå at behovet for materielle ting er eigentleg ganske lite. Om ein ikkje lar seg lure, trenger ein ikkje meir enn det mest nødvendige.

Team Madagaskar Mahajanga

Sondre og Sivert bodde i Mahajanga, som er en by som ligger ved kysten nord på Madagaskar. Klimaet her er varm og høy luftfuktighet. De bodde i en leilighet som ligger på området til en bibelskole som heter Shalom.

NMS samarbeider med Den Lutherske kirken på Madagaskar (FLM), som har rundt 3 millioner medlemmer og er en av de raskest voksende kirkene i Afrika. Kirkene er ofte fulle med søndagene og det er ofte mange andre aktiviteter i løp av uka. I tillegg driver FLM mange forskjellige institusjoner som f.eks. blind- og døveskole, senter for ungdommer i utsatte situasjoner og medisinske klinikker.

De hadde litt forskjellige oppgaver på bibelskolen – bla. ledde de English club for de som går på skolen. Her fikk studentene gjennom undervisning, diskusjoner og aktiviteter bli bedre på og mer frimodige til å snakke engelsk. Sivert og Sondre hjalp også til med praktiske ting på Shalom.

Praksisen var også på andre institusjoner som f.eks. et senter for utsatte gutter og en døveskole. Her var de sammen med ungdommene og hadde aktiviteter sammen med dem.

I tillegg var de med i den lokale menigheten. En av dem var med i et av korene og en i speiderarbeidet. På lørdager var de med på sportsaktiviteter som kirken hadde.

Sondre Hofstad

Alder: 23 år

Hjemsted: Ottestad

Hva motiverte deg til å reise til Madagaskar med Connect? Jeg syntes det så veldig kult ut å bo på Madagaskar i 6 måneder, og tenkte det ville bli en opplevelse jeg kom til å huske resten av livet, og som jeg kom til å lære og vokse mye av.

Hva har gjort inntrykk på deg mens du har vært på Madagaskar? Det som har gjort mest inntrykk på meg på Madagaskar er den ekstreme fattigdommen, og all gleden og gavmildheten menneskene her har vist på tross av det.

Sivert Karlsen

Alder: 20 år

Hjemsted: Hurum

Hva motiverte deg til å reise til Madagaskar med Connect? Min motivasjon for å dra til Madagaskar med Connect, var for å bety en forskjell for andre, og for meg selv. Jeg ønsket også å oppleve en ny kultur.

Hva har gjort inntrykk på deg mens du har vært på Madagaskar? Mitt inntrykk av Madagaskar er at det er fantastisk natur, og en interessant kultur.

Blogg Connect Madagaskar

Her kan du følge med på bloggen til deltakerne som var på Madagaskar

Les mer

Team Hongkong

Henriette og Natalia bodde i millionbyen Hongkong. De har de bodd i en egen leilighet der.

Praksis har vært knyttet til den Lutherske kirken i Hongkong (ELCHK). ELCHK har ca 50 lokale menigheter som ligger spredd over Hongkong, men driver også barn- og ungdomsskoler, presteutdannelse, og flere forskjellige typer sosialt og diakonalt arbeid.

Henriette og Natalia har besøkt flere forskjellige menigheter i ELCHK. De har bla. besøk ungdomsgruppe der de har fortalt om Norge og hatt aktiviteter med ungdommene.

Men den største delen av praksisen har vært knyttet til et ungdomssenter som ligger i et av de mer fattige områdene i Hongkong. På dette ungdomssenteret kommer ungdommer fra utsatte familier for at de skal bli utrustet og motivert til å ta positive valg i livet. Her har Natalia og Henriette hatt ansvar for å hjelpe til med en del aktiviteter for ungdommene, f.eks. feiring av jul og kinesisk nyttår. Men de har også selv hatt ansvar for å planlegge og gjennomføre regelmessige aktiviteter for ungdommene som f.eks. dansing og maling.

Natalia Drange

Alder: 21 år

Hjemsted: Kristiansand

Hva motiverte deg til å reise til Hongkong med Connect? Jeg har aldri vært i Asia før, og har kjent at jeg ikke hadde nok kunnskap om kontinentet og dermed motiverte nysgjerrigheten min meg til å reise til Asia.

Hva har gjort inntrykk på deg mens du har vært i Hongkong? Jeg har så klart lært mye om kultur. Mange tenker fort på stereotyper for Kina når de hør om Asia, men Asia er så mye større og variert enn det. Jeg har fått mye inntrykk av dem som ikke blir godtatt i samfunnet – for at de ikke passer inn og bryter med så mange strenge normer.

Henriette Rodal

Alder: 20 år

Hjemsted: Vinterbro

Hva motiverte deg til å reise til Hongkong med Connect? Jeg visste veldig lite om Hongkong før jeg dro. Alt jeg visste var forbindelse med Kina, derfor virket Hongkong veldig spennende og ukjent. I tillegg var Hongkong nytt når jeg søkte så tenkte det må være gøy å prøve noe nytt.

Hva har gjort inntrykk på deg mens du har vært i Hongkong? Danseklassen min gjorde mest inntrykk. Hvordan så lite kan bety så mye for elevene.

Skolesystemet er interessant i seg selv. Det er utrolig hard og vanskelig og det er rart hvordan elevene klarer å fokusere så mye og bruke så mye tid på skolearbeid hver dag. Mange sier de ikke hadde barndom pga. skolen. Det er fascinerende hvordan de klarer å holde seg oppe og motivert.

Blogg Connect Hongkong

Her kan du følge med på bloggen deltakerne som var i Hongkong

Les mer
Expand Lukk Søk Meny Mer Expand Arrow Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Kjærlighet Kjærlighet Håp Håp